Titant lo blanc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (555 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TIRANT LO BLANC, una novel·la cavalleresca total?

Carlos Baños Alex Muñoz 1r BTX B
Microsoft PowerPoint 2007

Índex
-Introducció -Tirant lo Blanc com a novel·la cavalleresca Vida decavallers medievals reals Humanitat dels protagonistes Enemics realistes Llocs verídics on es desenvolupa l’acció No hi trobem elements fantàstics -Tirant lo Blanc com a novel·la total Novel·lacavalleresca  Novel·la historiogràfica Novel·la militar Novel·la còmica Novel·la eròtica Novel·la psicològica -Bibliografia -Música 4a diapositiva 5a diapositiva 6a diapositiva 7a diapositiva 8adiapositiva 9a diapositiva 10a diapositiva 11a diapositiva 12a diapositiva 13a diapositiva 14a diapositiva 15a diapositiva 16a diapositiva 17a diapositiva 3a diapositiva

Introducció

Novel·lescavalleresques
Característiques presents a Tirant lo Blanc
•VIDA DE CAVALLERS MEDIEVALS REALS
Fragment del capítol LXXXV pàgina 103
“Aprés fon elet lo príncep de Gales […] e foren tots en nombre devint-e-sis cavallers.”

Roger de Flor

•Humanitat Dels protagonistes

“-No vullau més turmentar la mia persona – dix Tirant- […] -Jo ame. Acabant-ho de dir, dels seus ulls desil·laren vives llàgremesmesclades ab sanglots e sospirs” “L’altre donà a Tirant enmig de la cuixa, que un gran pam badava la coltellada”

•Enemics realistes

“Com Tirant véu lo Soldà e la sua gent ab les banderes fugir,cuità envers aquella part, e llevà’ls les banderes” “ E si lo francès se fos pogut sostenir com Tirant caigué, ell l’haguera pogut bé matar si hagués volgut. Emperò ell no tingué tanta virtut que nocaigués de continent mort en terra”

•Llocs VeRíDics on es Desenvolupa l’acció,,,, temps Definit
“ –Senyor, les galeres estan en ordre per partir e anar en Xipre per portar vitualles, si vol lamajestat vostra que parteixquen.”

“Tirant ab sos companyons per ses jornades caminaren tant que arribaren en la ciutat de Nantes.”

•No hi trobem elements fantàstics

Resum

Tirant lo Blanc...
tracking img