Topografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1977 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INDEX
Introducció 2-5
Consequencies falta de control 6-7
Metodes de compactació del sòl 8-11
Teoria de la compactació 12
Beneficis 13-15
Relació densitat/humitat15
Assaijos (proctor) 16-21
CBR 21-27

COMPACTACIÓ DEL SÒL

INTRODUCCIÓ

* El sòl és un material de construcció fàcil i econòmic, utilitzat per camins, carreteres, terraplens, talussos, preses etc.
* Tots aquets components necessiten un control de qualitat.
Lacompactació és el procediment d'aplicar energia al sòl
per eliminar espais buits, augmentant així la seva densitat i
en conseqüència, la seva capacitat de suport i estabilitat entre d'altres
propietats.
El seu objectiu és la millora de les propietats d'enginyeria del
sòl.

SÒL SENSE COMPACTAR SÒL COMPACTAT


La compactació permet la millora de les
següentspropietats:

* Augmenta la capcitat de pés del sòl

* Redueix els assentaments del terreny

* Redueix la permeabilitat del sòl, l'escorriment i la penetració de l'aigua. L'aigua flueix i el drenatge es pot regular

* Redueix Esponjament La contracció del sòl, ja que si hi ha buits, l'aigua penetra i hi haurà un esponjament a l'hivern i contracció a l'estiu.

* Impedeix elsdanys de les gelades, ja que l'aigua s'expandeix i augmenta de volum alcongelarse, fent que paviments sehinchen i lloses estructures s'esquerdin.

CONSEQUENCIES DEGUT A LA FALTA DE CONTROL DE QUALITAT
Assentament: Moviment vertical del sòl a causa del pes del farciment.
El terreny s’enfonsa degut a una mal compactació, a mesura que passa el pes i els factors climatològics actuen sobre elterreny fan que s’urgeixin els desperfectes.

Subsidencia: Subsidència en geologia i enginyeria descriu el moviment d'una superfície en la qual la component vertical del desplaçament és clarament predominant sobre l'horitzontal.

MÈTODES DE COMPACTACIÓ DEL SÒL
Els quatre mètodes més utilitzats actualment son:
* Estàtica o per pressió
* Amassada
* Vibració
* Impacte

MÈTODEDE COMPACTACIÓ ESTATICA O PER PRESIÓ

Consisteix a aplicar un pes sobre la superfície del sòl, això produeix la ruptura de les forces que enllacen les partícules entre si i el seu acomodament en nous enllaços més estables dins del material. Aquest procediment és el que s'aplica quan s'utilitzen màquines sense vibració del tipus de rodets llisos.

MÈTODE DE COMPACTACIÓ PER AMASSAMENT
Tambéanomenat per efecte de manipualció , és el produït per tensions tangencials que distribueixen les partícules per d'aquesta manera augmentar la seva densitat. Resulta molt eficaç per a compactar la capa final de base per a un ferm asfàltic. Les màquines que millor aprofiten aquesta força de compactació són els corrons de pota de cabra o picons i les compactadores de pneumàtics de rodes alternades.COMPACTACIÓ PER VIBRACIÓ
La compactació per vibració és la més utilitzada en l'actualitat per a la majoria de les compactadores manual de baixa energia per a petites obres aplicacions. Es basa en utilitzar una massa excèntrica que gira dins d'un corró llis, aquesta massa produeix una força centrifuga que es suma o es resta al pes de la màquina, per produir una pressió sobre el sòl que depèn dediversos factors com el pes dels contrapesos, distància al centre de rotació i al centre de gravetat i la velocitat de rotació.

Per conèixer com funcionen els compactadors de vibració, hem de conèixer els valors de la força centrifuga, amplitud i freqüència.

Força centrifuga.

És la força exercida cap a fora per un pes suspès en el seu moviment circular al voltant d'un eix.

El valor...
tracking img