Toros

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (560 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció
Nosaltes hem sentit dir a molta gent que els colors calids ; com el roig, criden mes latencio als bous i com a consequencia perseguixen mes a la gent que vist d’aquest color que als quevisten de colors mes oscurs per aixo hem pensat agafar una quantitat de bous de la mateixa edat, pes, raça i cada cert temps els farem unes proves.
Recerca d’informació
Per a demostraro agafarem 20bous que serán de la raça victorinos,tindran 5 anys i pesaran 270 kg.
Com no estavem molt segurs daquest fet hem decidit buscar altres treballs que puguen estar relacionats en aquest tema. No emtobat molts treballs relacionats pero despres de buscar molt hem trobat dos treballs. Un de Juan Rodriguez que deia que no estaba dacord amb aquesta afirmacio i laltre de María Ramos que al contrari deJuan deia que aquesta afirmacio es veritat que sempre atrauen mes els colors calids.
Hipotesi
Nosaltres fins ara pensavem que els colors calids atrauen mes al bous i per aixo persegueixen mes a lagent que es vist o poerta algún objecte d’aquest color com es el cas dels torers que sempre van amb una tela rotja a la ma. Com no estem segurs anem a intentar comprovar si esta afirmació que molta gentcreu que es veritat es certa o no.
Experiment
Agafarem 20 bous de la raça victorinos, que tindran 5 anys i pesaran 270 kg.
Per a comprovar si es veritat que els colors calids atrauen mes als boushem dicidit fer unes proves que consisitiran en agafar a 50 persones que en cada bou serán les mateixes i portaran els mateixos obejectes i roba que en els bous anteriors per a que no hi hajadiferencia éntre els uns i els altres i aixi poder comprovar quina es la rao per qual preseguixen mes a unes persones que a altres. Els posarem en una plaça de bous sense public per a que no es puguendistraure en cap moment per les persones que estiguen en el public i que sols es sentren amb les persones que estiguen en la plaça. De totes les persones que hem elegit 25 aniran vestits i amb objectes...
tracking img