Trabajo

Páginas: 6 (1323 palabras) Publicado: 14 de febrero de 2011
El moviment obrer
Els treballadors estaven a mercé de la voluntat dels empresaris.
Aquests tenien unes condicions de treball:
-Jornades laborals molt llargues->fins a 16h. disciplina duríssima.
-Absència total de seguretat y higiene en el treball-> ocasionaba malalties cròniques i accidents laborals.
-Treball infantil-> els xiquets treballaven a les mines i a les fabriques en lesmateixes condicions que els adults.
-Salaris baixos-> en particular en les dones y els xiquets.
-Acomiadament lliure->
-Inexistència de vacances i de seguretat social-> cobria els periodes de baixa per malaltia.
-Prohibició als obrers d’asociar-se per a defendre els seus drets, dificultava la lluita per a millorar la situación laboral.
Començament moviment obrer
Va sorgir perquè elsobrers van començar a ser conscients de la necessitat d’unir-se i actuar per a modificar les condicions pèssimes laborals.
Les primeres reaccions es van produir al Regne Unit, les protagonitzaren grupos d’obrers que destruïen les màquines com a forma de protesta -> ludisme(Ned Ludd, primer treballador anglés que va trencar un teler). En 1812 es va promulgar una llei en què s’establia la pena demort per a qui atemptara contra les màquines.
El moviment obrer va avançar a partir de la creació de les Trade Unions, Associacions locals de treballadros d’un mateix ofici que tractaven d’obtenir millors condicions de vida i laborals. Aquestes associacions van ser considerades il.legals pel Governs i, per tant, perseguides.
La protesta va arribar fins al Parlament britànic. Va destacar elmoviment conegut com a cartisme(una associació de treballadors van enviar al parlament la denominada Carta del poble(1838), amb peticions polítiques favorables als obrers), el parlament va rebutjar les seues demandes i els seus principals líders van anar a la presó.
Altres moviments van criticar els problemas socials per a la industrialització, entre aquests, el socialisme utòpic, oposat alcapitalisme que pretenia aconseguir la intervenció de l’estat en l’economia per a millorar les condicions del treballadors. El socialismo utòpic no es va desenvolupar perquè van fracasar els intents d’aplicar-lo.
Idees d’alguns socialistes utòpics:
-Saint-Simon-> proposava una revolució industrial que millorara les condicions del mes humils.
-Charles Fourier->proposava una nova societat basada encooperatives de producción en què els obrers pogueren viure i treballar.
-Robert Owen-> fundà una cooperativa a la seua fpabrica d’Escòcia amb escoles, economats.. i reduí la jornada laboral dels treballadors.
Desenvolupament del moviment obrer
Des de mitjan segle XIX, el moviment obrer va adquirir un nou auge. Gracies a :
-El progrés del sindicalisme, pel cual els obrers es juntaven per aorganitzar la lluita o la negociació amb els empresaris o l’estat, a fi d’obtenir condicions laborals més bones.
-Lús de la vaga general, com a mitjà de pressió, encara que es consideraven il.legals.
-L’aparició de dues ideologies revolucionàries, el marxisme i l’anarquisme, que volien destruir el capitalisme
-La fundació de les internacionals obreres.
Marxisme y anarquisme
Marxisme: teoríapolítica i económica basada en el spensament de Friedrich Engels i Karl Marx i desenvolupada en El capital.
La ideología marxista volia un canvi en es relacions econòmiques, socials i polítiques a través de la lliuta de clases. La clase obrera havia d’enfontar-se a la burgesia, fer-la desaparéixer i conquistar el poder implantant la dictadura del proletariat. Una vegada aconseguit el poder, esdesmuntaria el sistema capitalista i es posarien al servei de total la comunitat els mitjans de producción(es col.lectivitzarien). Així es transformaría l’estructura de la societat, s’arribaria a implantar una societat sense clases sense opressors ni oprimits.
L’anarquisme és una teoría política basada en el pensament de Joseph Proudhon, encara que el máxim representant va ser Mikhaïl Bakunin....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajadores Del Trabajo
  • trabajo del trabajo
  • Trabajo Del Trabajo
  • El trabajo y el Trabajador
  • Trabajo Trabajador
  • trabajo trabajo
  • trabajo trabajo
  • Trabajo de trabajo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS