Transistors

Páginas: 2 (495 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2011
Clara Corominas Sotero 17/02/2011
Activitat-8

TRANSISTORS

Acabem de veure que elstransistors són components actius capaços d’amplificar el corrent.

Els transistors poden estar en tres estats:

1. Tall (equivalent a un interruptor obert). Quan la tensió entre la base il’emissor és inferior a 0.5 V, pràcticament no hi circula corrent .

2. Actiu (equivalent a un interruptor tancat). Quan la intensitat que arriba a la base va augmentant, la intensitat del col·lector tambého fa, de forma proporcional.

3. Saturació. SI continua augmentant la intensitat que arriba a la base, arriba un moment en què la intensitat del col·lector pràcticament no augmenta.

Veiemtot això amb un circuit exemple. Copia’l amb Crocodrile Clip. Quins són els seus components?

Amb el circuit obert, no arriba corrent a la base del transistor, i no circula corrent pel col·lector. Eltransistor està en tall.

Amb el circuit tancat i la resistència variable en valors elevats, la intensitat de base és baixa, i les intensitats que marquen els amperímetres són proporcionals (laintensitat del col·lector és 100 vegades la intensitat de la base). El transistor està en actiu.

Finalment, quan baixa la resistència i la intensitat es fa suficientment elevada, les intensitatsindicades pels amperímetres deixen de ser proporcionals. El transistor està en saturació.

Circuit temporitzadorEn activitats prèvies hem vist com podem temporitzar un circuit utilitzant condensadors. La inclusió de transistors permet un control molt més acurat del procés detemporització.

Indica el nom de cada component i el funcionament general, posant èmfasi en la funció del transistor.

Quan el polsador N.O està obert no deixa passar el corrent que hauria...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Transistors
  • fitxa tècnica transistors
  • Transistors circuits
  • Biosensors based on carbon nanotube field effect transistors for detecting pathogenic microorganisms

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS