Treball de recerca

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (311 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 3. PROTECCIÓ DEL SN 3.1. Meninges 3.2. Sistema ventricular i LCR 3.3. Vascularització i barrera hematoencefàlica.

TEMA 3. PROTECCIÓ DEL SN

Meninges

Epidermis Pell Dermis Teixitsubcutani (connectiu) Os Duramater Aracnoide Piamater

1

TEMA 3. ORGANITZACIÓ DEL SN

Protecció

Duramàter: Teixit connectiu gruixut, resistent i inelàstic. Fermament adherit a la superfície internadel crani. Al canal vertebral s uneix laxament (espai epidural). La porció cranial inclou: 1) capa periòstica externa 2) capa meníngia interna La separació de les capes forma els sinus durals ienvans (falç del cervell, del cerebel i tenda del cerebel).

TEMA 3. ORGANITZACIÓ DEL SN

Protecció

2

TEMA 3. ORGANITZACIÓ DEL SN

Protecció

Falç del cervell

Tenda del cerebel Falç delcerebel

TEMA 3 ORGANITZACIÓ DEL SN

Protecció

Aracnoide: Membrana esponjosa amb aspecte de malla. Espai subdural (hematomes subdurals).

3

TEMA 3. ORGANITZACIÓ DEL SN

ProteccióPiamàter: Fermament adherida a l encèfal i a la medul·la (penetra en solcs i cissures). Espai subaracnoïdal: Ocupat pel LCR. Gruix localment variable (cisternes subaracnoïdals). Conté principals venes iartèries superficials.

TEMA 3. ORGANITZACIÓ DEL SN

Protecció

Cavitats plenes de LCR secretat pels plexes coroïdals. 4 ventricles: 2 laterals 1 tercer ventricle 1 quart ventricle Foratsinterventriculars (Monro) Aqüeducte cerebral (Silvi) Funcions LCR Suport i esmorteïment Eliminació Acumulació à hidrocefàlia

4

TEMA 3. ORGANITZACIÓ DEL SN

Protecció

TEMA 3. ORGANITZACIÓ DEL SNProtecció

5

TEMA 3. ORGANITZACIÓ DEL SN

Protecció

Aïllament SNC dels canvis transitoris en la composició de la sang. Característiques especials de les cèls. endotelials del SNC. Difusióà H2O, O2, CO2, anestèsics, etanol, nicotina, heroïna. Transport à glucosa, aminoàcids. Òrgans circumventriculars

TEMA 3. ORGANITZACIÓ DEL SN

Protecció

Aïllament SNC dels canvis...