Treball físic de la velocitat

Páginas: 6 (1293 palabras) Publicado: 11 de diciembre de 2011
TREBALL FÍSIC DE LA VELOCITAT:

ÍNDEX:

1. INTRODUCCIÓ

2. MARC TEÒRIC

3. FITXA DE LA SESSIÓ

4. JUSTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

5. CONCLUSIONS

INTRODUCCIÓ:

Aquest treball correspon a la sessió 11 que tracta del treball físic de la velocitat. Per realitzar aquesta sessió necessitarem 15 jugadors de 13 anys i de material farem servir 5 pilotes i 8 cons. La sessió es durà a terme alpavelló i durarà uns 50 minuts.

Amb aquest treball pretenem aprendre unes petites nocions de com hem de dur a terme una sessió de velocitat en etapes inicials.
Explicarem que és la velocitat i quins tipus hi ha, parlarem sobre els factors que la condicionen, els mètodes d’entrenament per millorar-la i les normes per treballar-la.
És important tenir en compte l’edat dels jugadors ja que notreballarem igual amb nens que amb adults, en aquest cas tenim jugadors que comprenen la primera part de l’etapa de formació esportiva, nens de tretze anys. El cos del nen s’ha de desenvolupar de forma continua i sistemàtica, els resultats els obtindrem a llarg termini, mai a curt termini, perquè podria ser causar de lesions.
Característiques a tenir en compte en l’etapa d’iniciació:

-La pràcticaa de ser divertida i diversificada.
-Ha d’haver un desenvolupament i una progressió esportiva.
-Reforçar positivament el nen.
-Els nens no poden estar quiets durant molta estona, màxima participació activa.
-Adequar les regles de joc a les edats.

MARC TEÒRIC: LA VELOCITAT

La velocitat és la qualitat física que ens permet realitzar un moviment en el menor temps possible.
És una qualitatque està influenciada per la genètica, sobretot l’aspecte de la velocitat màxima, encara que es pot treballar i millorar en les primeres etapes de la vida.
És important no separar mai la velocitat de la tècnica específica de l’esport, per això és bo entrenar-ho conjuntament.

EVOLUCIÓ DE LA VELOCITAT EN ETAPES INICIALS:

7-9 anys: INCREMENT DE LA VELOCITAT DE FREQÜÈNCIA I LA VELOCITAT DEREACCIÓ. Jocs i tasques variades: Coordinacions genèriques de carrera. Coordinacions genèriques de llançaments, passades i recepcions. Coordinacions genèriques de coordinació, equilibri i impuls.

9-12 anys: FASE SENSIBLE DE LA VELOCITAT DE REACCIÓ I DE LA VELOCITAT FREQÜENCIAL I EN MENOR MESURA LA DE DESPLAÇAMENT. Jocs i tasques variades: Coordinacions genèriques decarrera. Coordinacions genèriques de llançaments, passades i recepcions. Coordinacions genèriques de coordinació, equilibri i impuls.

TIPUS DE VELOCITAT:

1. Velocitat de reacció: és la capacitat de respondre ràpidament a un estímul visual, auditiu o tàctil (porter de handbol, sortida d’una carrera de 100 m.).

2. Velocitat gestual: és la capacitat de realitzar un gest a la màxima velocitat(esgrima, jugadors de tennis taula).

3. Velocitat desplaçament: és la capacitat de recórrer una distància en el menor temps possible (corredor de 100 m., un extrem de futbol).

Constatar que la velocitat de desplaçament és pot entrenar i les altres dues menys, ja que els mecanismes que permeten tenir una velocitat elevada de reacció o gestual depenen dels sistema nerviós i són genètics. Permillorar-les s’ha d’entrenar l’anticipació, la concentració, etc.

FACTORS QUE CONDICIONEN LA VELOCITAT:

En el sistema muscular:

-Els tipus de fibres musculars: blanques o ràpides, vermelles o lentes i intermèdies.

-La força dels músculs: sobretot la dels extensors del tronc superior i del tronc inferior.

En el sistema nerviós:

-La velocitat de transmissió dels impulsos nerviosos.En l’àmbit biomecànic:

-L’execució tècnica.

MÈTODES D’ENTRENAMENT PER MILLORAR LA VELOCITAT:

La velocitat es treballa per mètodes de repeticions, amb un temps suficient de recuperació. Treballarem la velocitat de reacció, la gestual i la de desplaçament, sempre amb formes jugades i amb gran varietat d’exercicis. Hem de treballar tant el tren inferior com el tren superior de forma...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fisica treball
  • La Educació Fisica (Velocitat I Força)
  • Treball Educació Física C
  • EDUCACIO FISICA TREBALL
  • Treball Educació Fisica
  • FISICA Treball Camps Conservatius
  • Treball D'educació fisica 4 jocs
  • la velocitat

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS