Unitat didáctica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4511 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CURS 2010/2011
IES José Segrelles ALBAIDA

UNITAT DIDÀCTICA DE MATEMÀTIQUES : RECTES I ANGLES

3r d'ESO
Inmaculada Sanfèlix Alfonso

UNITAT DIDÀCTICA DE MATEMÀTIQUES: “RECTES I ANGLES”

1. INTRODUCCIÓ. ................................................................................... 4 2. CONTEXTUALITZACIÓ DEL CENTRE ............................................ 4 3. OBJECTIUS QUES’HAN D’ASSOLIR. ............................................. 5 3.1 OBJECTIUS LINGÜÍSTICS. .............................................................. 5 4. CONTINGUTS ...................................................................................... 6 4.1 CONTINGUTS BÀSICS .................................................................. 6 4.2 CONTINGUTS DE LA UNITAT DIDÀCTICA............................... 6 5. METODOLOGIA. ................................................................................. 7 6. ACTIVITATS DE LA UNITAT.............................................................. 8 7. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ........................................................ 10 8. LA TRANSVERSALITAT. .................................................................. 10 8.1 LESTIC. ......................................................................................... 10 9. MATERIALS I RECURSOS. ...............................................................11 10. SISTEMES D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ............................... 12 11. ACTIVITATS PROPOSADES. .......................................................... 13

2

IES José Segrelles ALBAIDA

UNITATDIDÀCTICA DE MATEMÀTIQUES: “RECTES I ANGLES”

3

IES José Segrelles ALBAIDA

UNITAT DIDÀCTICA DE MATEMÀTIQUES: “RECTES I ANGLES”

1. INTRODUCCIÓ. Els alumnes han de conèixer com treballar amb les eïnes de dibuix: regle, escaire, cartabó, compàs transportador, etc. per dibuixar rectes al·leatòries, paral·leles i perpendiculars, segments d’una mesura donada, angles al·leatoris, angles d'unamesura donada, etc.

2. CONTEXTUALITZACIÓ DEL CENTRE L’I.E.S. José Segrelles es troba situat a Albaida, capital de la comarca de la Vall d'Albaida, situada a l'interior de la part sur de la província de València. Es tracta d'un poble de 6.335 habitants, dedicat principalment al sector de la indústria. Pel que fa a l'ensenyament, l'únic institut d'educació secundària i batxillerat que hi ha és el JoséSegrelles, mentre que per a educació primària, disposa de tres centres, dos públics (col·legi Elias Tormo, i col·legi La Covalta) i un privat-concertat (les Monjes). Com a peculiaritat geograficolingüística, dir que Albaida és una zona de predomini lingüístic valencià, on el Actualment, el centre disposa de dos sistemes d'educació, el 80% de la població és valencianoparlant, i tan sols un 15% técom a L1 el castellà, mentre que la resta, un 5%, són alumnes d'incorporació tardana, amb una L1 diferent al castellà/valencià. Aleshores, excepte aquest 5% d'alumnes d'IT, el 80% dels alumnes ha fet un PEV (programa d'educació en valencià), mentre que un 15% ha fet un PIP de màxims (programa d'incorporació progressiva), durant tota la seua educació primària. Pel que fa al curs de 1r d'ESO,actualment hi ha 4 grups que fan un PEV i dos grups que fan un PIP amb quatre àrees, que són: Educació Física, Ciències de les naturals, Educació Plàstica i visual, Tecnologies

Figura 1: Vista panoràmica IES J. SEGRELLES

Figura 2: Situació IES J. SEGRELLES

4

IES José Segrelles ALBAIDA

UNITAT DIDÀCTICA DE MATEMÀTIQUES: “RECTES I ANGLES”

3. OBJECTIUS QUE S’HAN D’ASSOLIR. Realitzarconstruccions geomètriques amb ajuda dels instruments de dibuix. Mesurar, traçar i classificar angles. Operar amb mesures d’angles en el sistema sexagesimal. Conèixer i utilitzar algunes relacions entre els angles en els polígons i en la circumferència. Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per resoldre

problemes. Comprendre les qualitats mesurables...