Up esports amb raquetes cicle superior

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3220 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 10 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
“Practiquem Esports Amb Raqueta”

Justificació

Amb aquesta U.P. es pretén garantir un procés progressiu de formació que es fomenta en una sèrie de principis educatius:

• La no selecció dels nens/es en base a les capacitats psico-físiques, ni pels seus coneixements tècnics.
• L’ensenyament esportiu com a part de la formació integral de l’individu.
• La formació física debase, el desenvolupament de les qualitats motrius fonamentals.
• L’activitat progressiva i poliesportiva, que es practica a través d’exercicis que siguin la base de més d’un esport i amb iniciació gradual a diverses disciplines esportives, de manera que en el futur el jove pugui triar l’activitat esportiva més adient a les seves condicions.
• El respecte al desenvolupament del nen mitjançantuna pedagogia apropiada en la formació. Elecció dels continguts i objectius més adients a cada grup d’edat.
• L’esport com a eina d’integració social i de treball en equip.

Els esports amb raqueta, per les seves característiques, poden ser practicats com a simple joc de recreació, o bé, com a esports de competició de gran exigència energètica.

Com a joc recreatiu, s’adapta fàcilment aespais petits tant a l’aire lliure (si no fa massa vent) com en interiors. La seva iniciació és ràpida i fa que tothom, en poc temps, pugui gaudir del joc. A més, degut al seus peculiars objectes de vol (pilota, volants, etc.) fan que siguin dels esports que s’estan introduint amb molta facilitat en els programes escolars, dins de les classes d’educació física o com a activitat escolar.

La sevaaparició en l’esport escolar facultatiu, en la gimnàstica dels aprenents i dins la mateixa educació física obligatòria, no ens ha de sorprendre si tenim en compte els seus nombrosos avantatges com:

• No requereix una fase d’introducció llarga, és a dir, des del principi pot arribar-se a una pràctica intensa.
• Es poden jugar en classes mixtes, amb les mateixes regles per nois i noiessense que aquestes estiguin en desavantatge.
• Són una mena d’esports que es poden jugar tota la vida.
• Cal disposar d’una bona condició física i la seva pràctica contribueix a la seva millora.
• Pot practicar-se sense instal·lacions i equipaments massa cars.
• Imposa exercicis variats que constitueixen un bagatge de gestos tècnics assimilables a d’altres esports anàlegs(psicomotricitat).

Practicar un esport en un gimnàs o en el pati de l’escola, sense fer malbé el parquet o destruir el paviment, es redueix a la possibilitat de zero en el joc del bàdminton. En efecte, la seva instal·lació no necessita un material molest, no ocasiona deteriorament. En el debutant no crea complex d’inferioritat i no ha de patir com acostumar a passar amb la pràctica d’altres esports.Igualment, els esports amb raqueta estan oberts tant a nois com a noies, inclòs sota la norma mixta, i tant pels alumnes més petits com pels grans.

Anàlisi del Context

L’escola està ubicada al terme municipal de Martorell, municipi del Baix Llobregat. Està classificada com a centre d’Educació Infantil i d’Educació Primària. L’escola es defineix com a centre públic , urbà, graduat, complerti d’opció catalana.

El centre està dotat d’un total de 450 alumnes i s'imparteixen els ensenyaments d'Educació Infantil (Parvulari) i els tres cicles de l'Educació Primària. Assisteixen nens i nenes des dels 3 fins al 12 anys. És un centre de doble línia, la qual cosa vol dir que hi ha dos grups-classe per a cada nivell.

El centre disposa d’un especialista d’Educació Física que és quis’encarrega d’impartir totes les hores destinades a l’àrea en qüestió. Es compta amb la col·laboració de dos monitors d'Educació Física depenents de l'Ajuntament i hi ha equips de diferents esports i categories que competeixen els dissabtes en lligues escolars municipals i provincials. Jo treballaré amb tant amb el mestre especialista d’educació física.

Referent a les instal·lacions, l’escola...
tracking img