Valenciano

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (628 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La sociedad feudal
La societat medieval tenia una estructura estamental que basava la seva estabilitat en els vincles de fidelitat personal, vassallatge i feudo.Esta societat estamental estàorganitzada de forma piramidal. Hi ha tres estaments bàsics la noblesa, el clergat i l'estat pla.
La noblesa forma el cim de la societat feudal. La cúspide l'ocupa el rei, l'únic legitimat per ferleyes.Controlaba la vida econòmica, i després de la desaparició de l'Imperi germànic va exercir el poder de manera absoluta, en la plena Edat Mitjana. Amb el temps, la noblesa tendeix a emparentar amb l'altaburgesia, tan rica o més que ella.
El clergat és una institució plenament feudalitzats. Durant l'Alta Edat Mitjana, el control de Roma sobre les ordres religioses és molt escàs, i es dediquen aexercir el seu poder amb autoritarisme. El clergat també tenia la seva pròpia legislació, per la qual regir, i estava exempt de pagar impostos, a més de ser perceptor del delme.

L'estat pla és el méscomplex i variat. Cap al segle XIII els camperols s'alliberen dels «mals usos» i comencen a tenir llibertat de moviments. Es comença a fer negocis i apareix la burgesia, urbana, i les diferèncieseconòmiques entre ells. La burgesia aconsegueix gran poder a les ciutats i aspira al seu govern. Amb l'aparició de la burgesia la societat es fa més urbana i els artesans s'instal · len a les ciutats.Apareix, així, un petit proletariat artesanal.

Visio de les dones
Isabel de villena: (1430-1490) Hija ilegítima de don Enrique de Villena, nació tal vez en Valencia, donde fue educada por su tía, lareina María, esposa de Alfonso V de Aragón, ya que a los cuatro años quedó huérfana. Su verdadero nombre era el de Leonor Manuel, identidad que cambió al ingresar en el monasterio de franciscanasclarisas de la Santísima Trinidad de Valencia.
Es autora de una Vida de Jesús, escrita en valenciano para las monjas de su convento, del cual llegó a ser priora en el año 1463. La obra se estructura...
tracking img