Variacions del cicle ventilatori en la veu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3154 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ 1
2. ANATOMIA DEL SISTEMA RESPIRATORI 2
2.1 Definició d’aparell respiratori 2
2.2 Porcions de l’aparell respiratori 2
3. FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORI 9
3.1. Mecànica ventilatòria 9
Característiques generals: 9
3.2 Mecànica inspiratòria 10
3.3 Mecànica espiratòria 11
3.4. Tipus de respiracions 11
4. VARIACIONS DEL CICLE VENTILATORI DURANT LA PARLA 13
5.ALTERACIONS RESPIRATÒRIES I FONATÒRIES 13
6. BIBLIOGRAFIA 15
7. PARTIPACIONS DELS MEMBRES DEL GRUP ¡Error! Marcador no definido.


1. INTRODUCCIÓ
El present treball té com a objecte d’estudi les variacions del cicle ventilatori amb la parla.
Per tal de tractar aquest tema de la forma més completa possible, explicarem en primer lloc les característiques anatòmiques dels òrgans implicats en larespiració i en la producció del buf fonatori.
En segon lloc, tractarem la fisiologia del sistema respiratori per tal de conèixer el funcionament del cicle ventilatori per acabar tractant, ja més específicament, la relació d’aquest amb la parla.
Finalment, afegirem un últim apartat en el qual farem una breu menció a les alteracions respiratòries i fonatòries que poden provocar canvis en elcicle ventilatori i la parla.

2. ANATOMIA DEL SISTEMA RESPIRATORI
2.1 Definició d’aparell respiratori
L’ aparell respiratori és el conjunt d’estructures anatòmiques que participen en la conducció i l’intercanvi de gasos: porten l'oxigen atmosfèric fins a les cèl.lules de l'organisme i eliminen del cos el diòxid de carboni produït pel metabolisme cel.lular. D’altra banda, forma part dels òrgansmanxa de la veu, que permeten la producció del buf fonatori.

2.2 Porcions de l’aparell respiratori
Les porcions que conformen l’aparell respiratori són les vies respiratòries superiors (nas i fosses nasals, faringe i laringe), les vies respiratòries inferiors (tràquea, bronquis, bronquíols i alvèols pulmonars), la caixa toràcica, i els músculs respiratoris (diafragma, intercostals, escalens,esternoclidomastoïdal, pectorals major i menor i abdominals).

Així doncs, en el procés de respiració i de producció del buf fonatori s’hi veuen involucrats elements que serveixen per a sostenir i conduir el contingut aeri (oxigen i diòxid de carboni) i elements que conformen el continent de l’aparell, és a dir, que li confereixen una estructura determinada. Els primers són les viesrespiratòries i els segons els ossos i els músculs de l’aparell.

Vies respiratòries
Superiors
Les vies respiratòries superiors són el nas i les fosses nasals, la faringe i la laringe.

• Nas i fosses nasals
El nas és una estructura, en forma de piràmide, d’os i cartílag, recoberts de músculs i pell. Les fosses nasals, a més a més de tenir una funció olfactiva, realitzen una funciórespiratòria i de fonació. A més a més, netegen, escalfen i humidifiquen l'aire inhalat, i constitueixen cavitats ressonants.

• Faringe
La faringe és l'òrgan que comunica la cavitat nasal amb la laringe i la boca amb l'esòfag. Per la faringe passen els aliments i l'aire que va des de i cap als pulmons, motiu pel qual és un òrgan que pertany als sistemes digestiu i respiratori. Les parts de la faringesón la Nasofaringe, la Bucofaringe i la Laringofaringe. Les funcions de la faringe són la deglució, la respiració, la fonació i l'audició.

• Laringe
La laringe no és només l’òrgan principal de la fonació, sinó també una zona límit entre les zones aèries superiors i inferiors. Es situa al coll, en posició anterior i mitjana (en l’adult, entre la tercera i la sisena o setena vèrtebra cervical)i es troba en relació a la faringe, la tràquea i la glàndula tiroide. A través de músculs i lligaments, està unida a l’os hioide, la mandíbula i els lligaments. Consisteix en una sèrie de cartílags units per articulacions, lligaments, membranes i músculs, que està entapissada internament per una membrana mucosa. Els cartílags que la conformen són: tres cartílags mitjans (tiroides,cricoides i...
tracking img