Violència de gènere a les societats occidentals

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 29 (7173 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
|
La violència de gènere en les societats occidentals. |
|

|

Índex

Introducció........................................................................................................................ 3
Justificació........................................................................................................................ 4Objectius........................................................................................................................... 5
La dominació masculina i la violència simbòlica............................................................. 6
El patriarcat....................................................................................................................... 7
La violència de gènere al llarg de lahistoria.................................................................... 8
Modalitats de violència de gènere.................................................................................. 11
Característiques de la violència de gènere...................................................................... 13
La violènciadomèstica................................................................................................... 14
Teories sobre la violència domèstica.............................................................................. 16
Conseqüències de la violència domèstica....................................................................... 18
Factors de risc................................................................................................................. 19Reflexió.......................................................................................................................... 23
Bibliografia.................................................................................................................... 25

Introducció
A Viena, l’any 1993, l’ONU va reconèixer els drets de les dones com a drets humans i va declarar que la violència contra elsmembres d’aquest col·lectiu suposa una violació dels drets humans. Aquesta és una declaració plenament aplicable als països de la nostra cultura occidental. Es defineix com a violència contra les dones com a tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per la dona, així com les amenaces d'aquestsactes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat , tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada.
Podem dir que, a partir d’aquest moment, i amb el reforç de la conferència de Beijing de l’ONU (1995), el fenomen de la violència de gènere que es consagra internacionalment com a problema social. Adquireix una definició clara i se situa dins el camp fonamental dels dretshumans i de la igualtat d’oportunitats.

Pel que fa a Espanya, aquesta igualtat de drets no és reconeguda expressament fins la Constitució de 1978, i en tots els codis penals espanyols anteriors al de 1983 es considerava un atenuant la relació conjugal en els maltractaments de l’home a la dona.
Els maltractaments a dones no formen part únicament de les greus situacions que els mitjans decomunicació ens donen a conèixer de manera minuciosa. La violència contra les dones, física, sexual i psíquica, sense arribar a aquesta gravetat, és una pràctica que la nostra societat ha estat consentint dins del marc de la família patriarcal, sobre la base de la suposada superioritat de l’home sobre la dona.

Quan parlem de violència contra les dones l’anomenem violència de gènere, per assenyalarla importància que hi té la cultura, per deixar clar que aquesta forma de violència és una construcció social i no una derivació espontània de la natura. En aquest concepte s’hi inclouen totes les formes de maltractament: psicològic, físic, psicològic, d’abús personal, d’explotació sexual i d’agressió física a les quals són sotmeses les dones en la seva condició de dones

La violència contra...