Vlasinsko jezero

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 26 (6408 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SADRŽAJ:

1. UVOD ............................................................................................................................. 3
2. PLANINSKI OSNOV SAGLEDAVANJA RAZVOJA TURIZMA…………………... 4
3. POTENCIJALI I OGRANIČENJA ZA KORIŠĆENJE VLASINSKOG JEZERA U TURIZMU……………………………………………………………………………....... 6
3.1 PRIRODNI PREDEO VLASINE KAO OSNOV ZA RAZVOJ TURIZMA…………………..… 73.2 REKREATIVNO-TURISTIČKE VREDNOSTI KLIME………………………………………. ..8
3.3 REKREATIVNO-TURISTIČKE VREDNOSTI VLASINSKOG JEZERA…………………..…. 9

4. POLOŽAJ, DOSTUPNOST I RASPOLOŽIVOST RESURSA……………………….. 10
4.1 POLOŽAJ I DOSTUPNOST VLASINSKOG JEZERA………………………………….............10
4.2 PROBLEMI I PERSPEKTIVE RAZVOJA VLASINSKOG JEZERA……………………….... 11
4.3 PRIRODNEKARAKTERISTIKE PODRUČJA……………………………………………….... 11
4.4 OSNOVNI RESURSI………………………………………………………………………..…… 11
4.5 UREĐENOST PODRUČJA…………………………………………………………………..…...12
4.6 KOMPLEMENTARNE AKTIVNOSTI………………………………………………………...... 12
5. UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA I ZAŠTITOM VODENIH RESURSA….... 13
5.1 KONCEPT RAZVOJA TURIZMA…………………………………………………………........ 13
5.2 PRAVILA KORIŠĆENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE………………………………………...…. 14

6. ZAKLJUČAK………………………………………………………………….……..… .16

7. LITERATURA…………………………………………………………………......……. 17

1. UVOD

Većina destinacija u svetu koje se nude na svetskom turističkom tržištu raspolaže brojnim atraktivnostima i dobrim smeštajem. Srbija ne zaostaje u atraktivnostima, ali te atraktivnosti većim delom nisu pokrivene odgovarajućim smeštajnimkapacitetima i drugim pratećim aktivnostima. Svaka zemlja ističe svoju „jedinstvenu“ kulturu, „jedinstvene“ pejzaže, „jedinstvenu“ baštinu, svako mesto tvrdi da je naseljeno „najljubaznijim“ stanovnicima, pa se očekuju visoki standardi usluga i opreme. Iz te „jedinstvenosti“ stvara se potreba da destinacije izgrade i predstave svoj jedinstveni identitet kojim se razlikuju od svojih konkurenata. Tajidentitet je postao osnova opstanka u globalno konkurentnom tržištu u kome dominira nekoliko vodećih destinacija koje privlače više od dve trećine svetskog turističkog tržišta.
Preduslov konkurentnosti je kreiranje područja sa ugodnom atmosferom i uslugama odgovarajućeg kvaliteta i to kroz poboljšanje turističkog sistema vrednosti, gde se lokalno stanovništvo oseća ugodno, a turisti dobrodošli.Aktivnosti namenjene poboljšanju uslova vezanih za sistem označavanja, uspostavljanje informacionih sistema, mobilnost i regulisanje saobraćajne gužve, poboljšanju ponude roba i nadopunjavajućih usluga, poboljšanju komunalnih usluga, itd. su elementi koji daju dodatnu vrednost destinacije kod turista i posetioca.
Ključni konkurentski nedostaci koji proizlaze iz dijagnoze trenutne situacije uSrbiji, a samim tim i na Vlasinskom jezeru su i bili početna ideja nastanka ovog seminarskog rada. Rad ima za cilj da pruži doprinos boljem sagledavanju postojeće situacije i da ukaže na mogućnosti povećanja nivoa turističke konkurentnosti Srbije sa posebnim akcentom na sistem obrazovanja budućih menadžera za turizam Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment. Npr.: iako Vlasina, koja pripadaIstočnoj zoni, ima podjednaku važnost kao i Kopaonik, koji pripada Središnjoj zoni, najčešće se o Vlasini napišu 2-3 rečenice , dok je akcenat, uglavnom, na nacionalnom parku Kopaonik . Želim da naglasim neophodnost i da profesori Fakulteta za turistički i hotelijarski mendžment u svojim radovima i udžbenicima takođe daju kritičke osvrte na postojeći neravnopravni tretman među srpskim turističkimzonama. Upravo kolika je nesrazmernost u vrednovanju turističke destinacije Vlasinsko jezero u odnosu na Kopaonik, tolika je nesrazmernost u ulaganju da se zaštite evidentne turističke vrednosti područja Vlasine. Iz literature koja mi je bila dostupna može se zaključiti da se stručnjaci iz oblasti turizma slažu da je zona Vlasine veliki turistički potencijal, ali naša ukupna intertnost...
tracking img