Vocabulario filosofia

Páginas: 2 (279 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2011
Socrática
-Qualitat moral que ens porta a la felicitat. VIRTUT
-Expressa l’essència del que és vertader. CONCEPTE
-Qui fa el mal per ignorancia. INTEL·LECTUALISME MORAL
-Filosof queva dir: “és millor ser victima d’una injusticia que ser injust”. SÓCRATES
-Art que permet fer que un individu descobreixi per si mateix la veritat, a partir de preguntes bendirigides i del diàleg. MAIÈUTICA
- Trobar el que és comú a un conjunt de coses. GENERALITZACIÓ
- Raonament lògic que ens permet de formular generalitzacions. INDUCCIÓ
-Situació propiad’aquells qui creuen que són savis. IGNORÀNCIA
- Ens permet formar conceptes DEFINCIÓ
- Art del diàleg dirigit al descobriment de la vertitat. DIALÈCTIA
- Només sé que no sé res DOCTA IGNORÀNCIA- Part del mètode socràtic que consisteix en fer veure a algú que no sap res. IRONIA
-Teoria que defensa que els valors morals existeixen i no són relatius. UNIVERSALISME ÈTIC
- Elprincipal valor moral, segons Sócrates. JUSTÍCIA
-Tendència filosófica que defensa la idea que existeixen les veritats absolutes. DOGMATISME
- El que no es pot posar en dubte. VERITATSofistes
-Sempre es pot modificar, si la majoria ho decideix LLEI SOCIAL
- Sofista relativista. PROTÀGORAS
- Qui estima el saber, més tard, mentider i manipulador. SOFISTA
- Sofistaescèptic. GÒRGIES
- Art de la paraula. RETÒRICA
-Base de les lleis, segons els sofistes. CONVENSIONALISME
- Contradicció ANTILOGIA
- Teoria sofística que dóna valor a la información ques’obté dels sentits. SANSISME
- Llei social. NOMOS
- Tothom és igual davant la llei. ISONOMIA
-Allò que no depèn dels homes. LLEI NATURAL
- En ella sempre guanya la decisiómajoritària. DEMOCRÀCIA
- La veritat no existeix. ESCEPTISISME
- Les veritats depenen de qui les anuncia. RELATIVISME
- Mala política que es basa en afalagar i manipular l’electorat. DEMAGOGÍA
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • vocabulario filosofia
  • Filosofia Vocabulario
  • Filosofia vocabulari
  • Vocabulario filosofia
  • Vocabulario de Filosofia
  • Filosofía-Vocabulario
  • filosofia vocabulario
  • Vocabulario Filosofía

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS