Xarxes echelon

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1547 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 30 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Xarxes Echelon

Diego Román Rodríguez
Xarxes

Continguts

Continguts 2
Què són les xarxes Echelon? 3
Origen 4
Funcionament 5
Objectius 7
Casos d’espionatge 8
Opinió personal raonada 9
El ultimàtum de Bourne 10
Índex alfabètic 11
Bibliografia 12

Què són les xarxes Echelon?

Les xarxes Echelon es el sistema de vigilància més important del món. Va ser dissenyat perla agència de seguretat nacional dels Estats Units d’Amèrica. Es utilitzat per escoltar els missatges enviats per telèfon, fax o correu electrònic des de països considerats com enemics, però realment, qualsevol país pot ser enemic.
L’aparició d’aquesta xarxa d’espionatge va ser pels començaments de la guerra freda. Va néixer como un projecte d’intercanvi d’informació denominat UKUSA que es vaestablir entre els Estats Units i el Regne Unit. Després de un temps, a aquets se’ls hi van afegir Canadà, Australia i Nova Zelanda. A partir dels anys 70, les estacions de escolta instal·lades en aquests països van començar a captar senyals transmeses cap a la terra des de els satèl·lits Intelsat i Inmarsat. I un centenar més de satèl·lits d’observació rastrejant les ones de radio, telèfonsmòbils, etc.
Totes les xarxes de telecomunicacions son escoltades, i gairebé tot el flux de Internet, encara que es trobin en territori europeu, tenen que passar per Estats Units. El sistema Echelon va ser concebut com forma de inter connectar( tots els sistemes de escolta) per permetre’ls funcionar com components de un tot integrat. Echelon està controlada per la NSA. La quantitat d'informaciórecollida, es sense dubte, massa important per ser explotada per els efectius dels serveis d’informació. La clau de la interpretació recau sobre uns grans ordinadors que interpreten i analitzen aquestes masses de missatges i n’extreuen els que presenten un cert interès.

Origen

L’origen d’aquestes xarxes d’espionatge va ser publicada al 1977, quan satèl·lits espia i estacions d’escolta van sercapaços d’interceptar els satèl·lits de comunicació de les xarxes de satèl·lits Inmarsat e Intelsat.
Avui en dia es suposa que tenen mes de 380.000 treballadors de intel·ligència en tot el món. Va néixer com un recurs militar, el seu objectiu era el control de les comunicacions militars i diplomàtiques de la com avui coneguda Unió Soviètica. A més de ser un mecanisme per la detecció de xarxes denarcotràfic i terrorisme a tot el món, també es fa servir per l’espionatge diplomàtic, polític i econòmic, així també, per la violació de la privacitat a gran escala i de manera oculta.

Funcionament

A cada estat de l’aliança UKUSA li es assignada una responsabilitat sobre el control de distintes àrees del planeta. Canada per exemple, li es assignat el control de l’àrea meridional de laantiga Unió Soviètica. Durant el període de la guerra freda es va posar major èmfasi en el control de les comunicacions per satèl·lit i radio en centre i Sud amèrica, com mesura per localitzar el tràfic de drogues i sequaços en la regió. Els Estats Units, amb la gran cadena de satèl·lits espies i ports d’escolta controlen gran part de latinoamerica, Àsia, Rússia. Gran Bretanya controla Europa i part deRússia, i així cada país controla una part del món.
El sistema es basa en l’escolta de les senyals per mig de sniffers i el seu posterior filtrat. El filtrat es basa en la identificació de paraules clau fixades en grans diccionaris. Aquestes paraules poden ser de veu i també text i en varis idiomes. El sistema informàtic posseeix potents “olfateadores”.El seu funcionament es basa en interceptaprimer la senyal. Podem trobar 5 tipus d’intercepcions:
Intercepció de la comunicació per cable: es un tipus en el qual la intercepció nomes es pot fer pinxant el cable.
Intercepció de la comunicació per ones: la intercepció depèn de la força i distancia que pot arribar a tenir la ona electromagnètica.
Interpretació de la comunicació de transmissions de satèl·lits geostacionaris: es situen...
tracking img