año 2083

Páginas: 4 (804 palabras) Publicado: 9 de febrero de 2015
GRAMÀTICA:
1- Què és una categoria gramatical?
Es un conjunt de grafies gramaticals
1· Verb
2· Adjectiu
3· Adverbi
4· Preposició
5· Pronom
6· Interjecció
7· Conjunció
8· Determinants2- Què és un sintagma?
Es un conjunt de categories gramaticals que giren entorn a un nucli:
9· SN = nom
10· SV= Verb
11· S.adj = adjectiu
12· S.adv = adverbi
13· S.prep = preposició

3- Què ésun SN?
És un conjunt de paraules que giren entorn a un :
-90% nom
-7% pronom
-3% adjectiu i verb = substantiu

4-Què és un S.adverbial i S. adverbial?
14· S.adverbial= conjunt de paraules /categories gramaticals que giren entorn a un adj. Per ser un sintagma han de dur un quantitatiu
15· S.adjectival= conjunt de paraules/ categories gramaticals que giren entorn a un adverbi. Per sersintagma han de dur un quantitatiu.

5- Què és un S.preposicional?
És un SN encapçalat per una preposició
S.preo + SN
És un nucli d'un S.prep es el nucli del SN que acompanya a la preposició
*Què és una preposició?
Son totes aquelles categories gramaticals de les quals feim ús per relacionar, condicionar, determinar... el sentit de relació entre dues paraules o categoria gramatical i/osintagmes
ex: PREPOSIOCIONS MÉS IMPORTANTS:
a, amb, de, des de, en , per, per a.
*Quin és el nucli del S.preposional?
El nucli del S.prep és el nucli del SN que acompanya a la preposició

6-Quines son les parts/ elements que poden apareixer en un SN?
article ( la, el...)
demostratiu (aquell...)
possessius (meu, teu...)
SN indefinit ( un, una...)Nucli
Complement de Nucli

7- Quines funcions pot fer un SN segons el lloc que ocupa dinsl'anunciat ORACIÓ?
16· subjecte
17· Complement Directe
18· Atribut
19· Complement Circunstancials de Temps ( CCT )


determinant
SN Nucli
CN
9- Què és un infinitiu substantivat?
Es aquell...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 2083
  • 2083
  • 2083
  • 2083
  • 2083
  • 2083
  • 2083
  • 2083

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS