actividades de filosofia

Páginas: 6 (1276 palabras) Publicado: 30 de marzo de 2013
Examen d’història de la filosofía

Aquesta naturalesa [que Déu m’ha donat com a ésser compost de cos i ment] m’ensenya
prou bé a fugir de les coses que em causen una sensació de dolor i a buscar les que
em transmeten alguna sensació de plaer; però no veig que a part d’això m’ensenyi
que d’aquestes diferents percepcions dels sentits hàgim de concloure res tocant a les
coses que hi ha forade nosaltres sense que la ment les hagi examinat curosament i amb
molta atenció. Ja que és només a la ment, em sembla, i no al compost de ment i cos, que
pertany el coneixement de la veritat d’aquestes coses.
Així, tot i que una estrella no em produeixi una impressió més gran en l’ull que el
foc d’una petita espelma, no hi ha en mi cap facultat real o natural que m’indueixi a
creure que no ésmés gran que aquest foc, sinó que simplement ho he jutjat així des de
petit sense cap fonament racional. I si bé quan m’acosto al foc sento calor, i si m’hi acosto
una mica més també sento dolor, no hi ha cap raó que em pugui convèncer que en el
foc hi hagi cap cosa semblant a aquesta calor que sento, ni tampoc a aquest dolor.DESCARTES. Meditacions metafísiques, VI


1. Expliqueu breument (entre vuitanta i cent paraules) les idees principals del text i
com hi apareixen relacionades. Trobem que és un tex de Descarttes on s’hi reflexen els següents critèris: Tot coneixement en darrer terme es basa en la raó i no en els sentits. Aquí també podriem dir que esta parlant bàsicament de la concepció delhome.
Per alra banda trobem que Descartes ofereix dos exemples que justifiquen aquesta afirmació: la creença que la flama i l’estrella no tenen la mateixa mida tot i que proporcionin la mateixa sensació, la creença que la sensació de calor i de dolor no són propietats del foc.
Són ideas que es poden semblar pero ralemt són diferents si les descomposem.

2. Expliqueu breument (entre cinc iquinze paraules en cada cas) el significat que
tenen en el text els mots següents:

a) «ment» Substància que la trobem inata en la nostre raó aquesta es independent de la substància extensa , pero dependent de la idea de Dèu, ja que es la garantía de veritat.
b) «cos» Substància extensa que te una realitat. És independet de les altres i deas i nomes depenet de la idea de Dèu.
3. Expliqueu elsentit de la frase següent del text: «Ja que és només a la ment […] i no
al compost de ment i cos, que pertany el coneixement de la veritat d’aquestes coses».
(En la resposta, us heu de referir als aspectes del pensament de Descartes que siguin
pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text.)

Els elements bàsics de l’epistemologia de Descartes trobem que són els ideas innates quetrobem varies com es el cas la idea de exenció, de finitut, infinitud, causa, etc.


Paper de la raó i dels sentits en el coneixement segons Descartes es que la raó te les ideas innates i aquestes les té en potenica , no les adquireix de forma empírica , si no ja no estsriem en el racionalisme.

Les Raons en que Descartes per a creure que la justificació última de tot coneixement cau en laraó bàsicament perquè ell és racionalista i ho afirma tot apartir de la raó , no hi ha res que prové de la experiencia.
Descartes per els els coneixemnts wur provenen dels sentits són els que están malemnt, per això ell diu que els sentits són una de les causes principals de que adquirim coneixemnts falsos, això juntament amb la viguila del son.


4. Compareu la concepció de Descartes delpaper de la raó i dels sentits en el coneixement
amb una altra concepció del paper de la raó i dels sentits en el coneixement
que es pugui trobar en la història de la filosofia occidental.

La meva comapracio será fetam amb l empirista radical Hume.
Descartes diu que els conixement que tenim son fruit de la nostra propia raó, en canvi Hume diu justament el contrai,ja que és un empirista.Ell...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Actividades de filosofia
  • Actividades de filosofía
  • Actividad Filosofia
  • Actividades Filosofia
  • ACTIVIDAD DE FILOSOFIA
  • Actividades de filosofia
  • Actividad Filosofia
  • Actividades Filosofia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS