Binomi / tartaglia

Páginas: 7 (1629 palabras) Publicado: 22 de mayo de 2011
Història de la notació algebraica
Des del segle XVII aC. els matemàtics de Mesopotàmia i de Babilònia ja sabien resoldre equacions de primer i segon grau. A més resolien també, alguns sistemes d'equacions amb dues equacions i dues incògnites.
Al segle XVI aC. els egipcis van desenvolupar un àlgebra molt elemental que van usar per resoldre problemes quotidians que tenien a veure amb larepartició de collites i de materials. Ja per llavors tenien un mètode per resoldre equacions de primer grau que es deia el "mètode de la falsa posició". No tenien notació simbòlica però van utilitzar el jeroglífic hau per designar la incògnita.
Al voltant del segle I dC. els matemàtics xinesos van escriure el llibre “L'Art del càlcul”, en el qual van plantejar diversos mètodes per resoldre equacions deprimer i segon grau, així com sistemes de dues equacions amb dues incògnites. Amb el seu àbac tenien la possibilitat de representar nombres positius i negatius.
Al segle III el matemàtic grec Diofanto d'Alexandria va publicar la seva Aritmètica en la qual, es van tractar d'una forma rigorosa no només les equacions de primer grau, sinó també les de segon. Va introduir un simbolisme algebraic moltelemental en designar la incògnita amb un signe que és la primera síl·laba de la paraula grega arithmos, que significa nombre. Els problemes d'àlgebra que va proposar van preparar el terreny del que segles més tard seria "la teoria d'equacions". Se li pot considerar com un dels precursors de l'àlgebra moderna.
En el segle IX, va ser la època en la qual va treballar el matemàtic i astrònom musulmàAl-Jwarizmi, les obres del qual van ser fonamentals per al coneixement i el desenvolupament de l'àlgebra. Al –Jwarizmi va investigar i va escriure sobre els nombres, dels mètodes de càlcul i dels procediments algebraics per resoldre equacions i sistemes d'equacions. El seu nom va donar origen a la paraula algoritme que, usada primer per referir-se als mètodes de càlculs numèrics en oposició alsmètodes de càlcul amb àbac, va adquirir finalment el seu sentit actual de "procediment sistemàtic de càlcul". La paraula àlgebra, deriva del títol de la seva obra més important, que presenta les regles fonamentals de l'àlgebra, Al-jabr wal muqabala.
Al segle XV, el matemàtic francès Nicolás Chuquet va introduir a Europa occidental l'ús dels nombres negatius, va introduir a més una notació exponencialmolt semblada a la qual usem avui dia, en la qual s'utilitzen indistintament exponents positius o negatius.
En el 1489 el matemàtic alemany Johann Widmann d´Eger va inventar els símbols "+" i "-" per substituir les lletres "p" i "m" que al seu torn eren les inicials de les palabras piu (més) i minus (menys) que s'utilitzaven per expressar la summa i la resta.
En 1525, el matemàtic alemanyChristoph Rudolff va introduir el símbol de l'arrel quadrada que usem avui dia.
En 1557 el matemàtic anglès Robert Recorde va inventar el símbol de la igualtat, =.
En 1637 el matemàtic francès René Descartis va inventar la notació algebraica moderna, en la qual les constants estan representades per les primeres lletres de l'alfabet, a, b, c, … i les variables o incògnites per les últimes, x, i, z. Vaintroduir també la notació exponencial que usem avui dia.

La vida de Paolo Ruffini i les seves aportacions a les matemàtiques
Paolo Ruffini va néixer el 22 de setembre de 1765 en Valentano, Estats Papals i va morir el 10 de maig de 1822 a Mòdena, actual Itàlia. El seu pare, Basilio Ruffini, era mèdic en Valentano. De nen semblava destinat a la carrera religiosa. La seva família es va mudar aReggio, en el ducat de Mòdena, en el nord de l'actual Itàlia i Paolo va entrar a la universitat de Mòdena en 1783 per estudiar matemàtiques, medicina filosofia i literatura.
Entre els seus professors estava Luigi Fantini, que li va ensenyar geometria i Paolo Cassiani que li va ensenyar càlcul. Per aquell temps, la família Este governava Mòdena i en 1787, Cassiani va ser triat regidor, havent...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Binomio de newton y triangulo de tartaglia
  • Tartaglia
  • Binomio
  • Binomios
  • Binomio
  • Binomios
  • binomio
  • Binomios

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS