Biologia

Páginas: 14 (3265 palabras) Publicado: 31 de marzo de 2013
1. El cervell i la parla
http://blogs.ccrtvi.com/quequicom.php?itemid=30093
Per primera vegada, podem veure com es forma l'àrea del llenguatge al cervell d'un nen gràcies a imatges preses amb la ressonància magnètica. A més a més, presenciem una operació de cervell que identifica l'àrea de la parla.Parlar és un exercici complex, que cal coordinar el moviment de molts músculs perexpressar el pensament. Tant mateix els músculs són els que s’encarreguen de generar els sons, les paraules...
Una ressonància magnètica consisteix en fotografiar l’interior del cervell, per tal d’estudiar com es desenvolupa la parla. Així doncs es podrà veure per primera vegada la maduració del cervell d’un nen. Amb aquest sistema es mostrarà la maduració de les ares del llenguatge al servei, i aixíes veurà com s’il·luminen algunes zones del cervell, que ens indiquen la maduració.
La substància blanca que cobreix les neurones és la mielina, una substància que recobreix les neurones, i que les fa més operatives. Entre els 18 i 24 mesos s’accelera la mielinització de l’àrea especifica de la parla, és a dir passa de dir 3 paraules a dir 300. En canvi als 36 mesos 3 anys, el cervell ja hamadurat la meitat en que en la resta de la seva vida.Les neurones són les cèl·lules del sistema nerviós que generen impulsos elèctrics, que van passant d’una neurona a una altre del cos. Perquè aquesta informació pugui arribar el més ràpid possible, s’utilitza la mielina, aquestasubstancia recobreix les parts més llargues de la neurona. Les neurones en un principi no contenen mielina,ja que d’alguna manera la transformen nosaltres, ja que som nosaltres els que activem el nostre cervell.


L’aparell fonedor consisteix en 3 òrgans ven diferenciats:
el de respiració: els pulmons, els bronquis, i la tràquea
òrgans de fonació: laringe, cordes vocals, les cavitats nasali vocal i la laringe
òrgans de mobilitat: les dents, els llavis, la llengua i el paladar
Tot això és indispensable per poder-nos comunicar.


La ressonància magnètica es produeix en un tub que genera un imant magnètic, aquest iman atreu al protons que hi ha dintre del àcids dels nostres teixits, que queden alineats amb el camp magnètic. Peròquan l’estímul es repela els protons tornen a la posició inicial, alliberant energia i senyals elèctrics.
Un ordinador capta la senyal i la transforma en imatges que es fan en 3 plans diferents.

El cervell està format per 3 elements principals:el cervell, el cerebel i el bulbraquidi on arriba la medul·la espinal del cervell.
El bulb raquidi té la funció de fer bategar el cor i fa possible la respiració.
El cerebel és més petit que el cervell té forma de papallona i fa possible els nostres moviments.
Bona part del cervell està format per neurones, a la part superior podem trobar la substància grisa per el contrari en la part inferior trobem la substància blanca.
Lapart de la parla es troba a l’hemisferi esquerre, però això varia segons la persona, ja que la part de la parla també la podem trobar, en l’hemisferi dret o bé al centre.


Opinió personal
M’ha semblat interessant veure una ressonància magnètica, ja que mai m’han fet cap. D’una altre banda el que menys m’ha agradat del vídeo ha sigut la part de l’operació del Mohamed, ja que m’hadonat una mica d’impressió veure el cap obert i el cervell.

2. El cordó que dóna vides
http://blogs.ccrtvi.com/quequicom.php?itemid=30064
Explica el cas del Joel, un nen de 5 anys que necessita un donant de cèl·lules progenitores sanguínies per superar una leucèmia. Ni la seva germana ni cap dels seus familiars resulten compatibles, de manera que la seva vida depèn de que algú hagi donat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biología
  • Biologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS