CASTELLS

Páginas: 5 (1148 palabras) Publicado: 16 de marzo de 2015
INTRODUCCIÓ DELS CASTELLS I CABALLERS
El castell era molt conegut en l'Edat Mitjana però el seu origen és més antic i té precedents en la Grècia clàssica. S'utilitzava com a defensiu una mera estacada de fusta, però l'evolució de l'armament i de les tècniques militars van fer inservible aquest procediment; més endavant, es va confiar en la solidesa de les construccions en pedra i en l'alturadels murs que amb aquest material podia aconseguir-se.
Després d'èpoques antigues, es va donar a entendre el significat de cavaller d'una manera diferent a com la coneixem ara. Aquests cavallers eren caracteritzats per participar en les guerres amb mitjans per mantenir un cavall el qual li servien al rei a canvi de grans tributs. En un inici al cavaller solament requeria tenir cavall i armes percombatre, la qual cosa els recompensaven amb terres i el dret a tenir escut, i a més rebre títols tals com a comtes, marquesos o vescomtes. Tot això amb el temps va canviar i ja no qualsevol podia aspirar a ser cavaller.
“No es diu un cavaller perquè és en sang net, en potència gran, en joies ric i en vassalls poderós; perquè totes aquestes coses en un mercader se solen trobar. El que al cavaller lifa ser cavaller és ser mesurat en el parlar, llarg en el donar, sobri en el menjar, honest en el viure, tendre en el perdonar i animós en el barallar”PARTS D’UN CASTELL
Els castell medieval era fortalesa i casa, els reis, prínceps i princeses i els senyors feudals vivien amb la seva família i els seus servents. Els soldats defensaven el castell i les terres del voltant. Els castells esfeien més grans amb els anys, ja que s’afegien noves parts (torres, muralles...) Els reis i nobles governaven els seus territoris des dels castells.
Els castells es construïen als llocs més elevats, així era més fàcil veure si venien enemics.
Les parts més importants d’un castell:
Muralla
Torre (torre de l’homenatge)
Fosa
Pont llevadís
Capella
Pou
Pati d’armes
Pati principal
Escala d’espiralEdifici principal
Merlets
Les torres i les muralles servien per defensar-se dels atacs exteriors. A les torres hi havia les estances i magatzems, estaven rematades per merlets, que eren fortificacions protegien als defensors del castell, que amagats al seu darrere podien vetllar l'enemic i llançar-li projectils pels espais buits o pels matacans amb seguretat.
La Torre del homenatge, és la torreprincipal del castell. En ella vivien els reis o nobles feudals, era la més protegida, en cas d’invasió del castell era el darrer refugi. Era la fortalesa del castell, i era l'últim refugi quan queien las defenses exteriors.
Al voltant del castell hi havia el fossat, per tal de detenir als enemics. Moltes vegades s’aprofitava per criar peixos que es menjaven.
El pont llevadís comunicava el castell ambl’exterior i permetia creuar el fossat.
Estava protegida per una raseta, fet amb fusta massissa i barrets de ferro, que es pujava amb l’ajut de torns.
A l’interior dels castells hi havia una plaça d’armes era el lloc on es trobaven les diferents instal·lacions: obradors, ferreria, hort, el pou...
La barbacana és una fortificació situada a la murada que protegeix la porta d’accés
L’adarve o camí deronda, era un camí on es col·locaven els defensors del castell.
La talaia o torre de guaita, es pot observar de lluny els enemics i donar avís
Les fosses són trinxeres excavades davant els murs de fortificació. Impedia l'entrada de màquines d'assalt i que els enemics s'aproximessin als murs.

TIPUS DE CASTELLS
A causa de la llarga lluita de la Reconquesta (entre els anys 711 i 1492)mantinguda a intervals entre els cristians i musulmans de la Península Ibèrica, tant per una com d'altra banda es van construir nombrosos castells. Segons el terreny en el qual s'assenteixen, els castells poden classificar-se en quatre tipus ben diferenciats: 
• Castells rocalloses: són aquells que s'alcen sobre una gran roca o penyal, havent d'adaptar-se al terreny, formant plantes irregulars...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Castells
  • Castells
  • Castells
  • Castells
  • Castells
  • Castells
  • Castells
  • Castells

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS