catala

Páginas: 5 (1028 palabras) Publicado: 2 de abril de 2013
1. EL VERB. REMARQUES SINTÀCTIQUES
1.1 ORACIONS CONDICIONALS  La condició es pot expressar en 3 temps verbals:
IMPERFET D’INDICATIU
IMPERFET DE SUBJUNTIU
PLUSQUAMPERFET DE SUBJUNTIU
Si em regalaves una flor, t’ho
Si em regalessis una flor, t’ho agrairia
Si m’haguessis regalat una flor, t’ho
agrairia
hauria agraït.
- Si s’expressa en temps simple (imperfet d’indicatiu o subjuntiu) femservir el condicional.
- Si s’expressa en temps compost (plusquamperfet) fem servir el condicional perfet.
1.2 LES PERÍFRASIS VERBALS: Construcció sintàctica formada per dos verbs que expressa una única idea verbal.
Estan formades per dos verbs: Primer  Auxiliar i Segon  Verb en infinitiu, gerundi o participi. EX: Estic fent els
deures o Has de millorar la lletra.
Tipus de verbs auxiliars:CARÀCTER TEMPORAL
CARÀCTER MODAL
VALOR
CONSTRUCCIÓ
EXEMPLES
VALOR
CONSTRUCCIÓ
EXEMPLES
Inici de l’acció
Estar a punt de +
El concert està a
Obligació
Haver de +
Havia de tornar a
infinitiu
punt de començar
infinitiu
casa
Duració
Estar + gerundi
La Pepa està
Possibilitat
Poder + infinitiu
En Joan pot tenir
treballant molt
problemes
Acabament
Acabar de + infinitiu
Ja heacabat de
Probabilitat
Deure + infinitiu
Deuen ser les vuit
planxar
Culminació
Acabar + gerundi
Acabà plorat de
Intenció
Voler + infinitiu
El noi vol jugar a
ràbia
cartes
Continuació
Continuar + gerundi
L’equip continua
guanyant
Consecució
Tenir + participi
Tinc resolt el
problema
Repetició
Tornar a + infinitiu
El vaig tornar a
veure ahir.
1.3 DOBLETS VERBALS: Verbs ambsemblances fonètiques i semàntiques però que tenen significats diferenciats.
ACLARIR
Fer menys fosc
Hem aclarit el conflicte
CREUAR
Travessar una via, un riu...
No creuis el carrer sense mirar
DOBLAR
Fer doble una quantitat
Han doblat la juguesca
NOMENAR
Designar algú per a un càrrec
L’han nomenat director
POSAR
Fer que una cosa sigui en un
Hem posat l’olla al foc
lloc diferentRENYIR
Trencar l’amistat
En Pep i la Laia han renyit

Posar un senyal

SENYALAR
Han de senyalar la carretera

CLARIFICAR
Desenterbolir un líquid
Hem clarificat la dissolució
ENCREUAR
Formar una creu
Va encreuar els dits
DOBLEGAR
Plegar
No sé doblegar els llençols
ANOMENAR
Donar nom a alguna cosa
L’anomenen amb mal nom
PONDRE
Fer ous / Astre que passa
Les aus ponen ous / El solper sota l’horitzó
es pon
RENYAR
Adreçar paraules severes
Els pares renyen els fills
per un mal comportament
ASSENYALAR
Mostrar amb el dit
Van assenyalar-nos el camí

2. L’ADVERBI: Mots variables que es poden modificar
VERB
L’Albert treballa bé

ADJECTIU
La solució és molt
clara

ALTRE ADVERBI
Van arribar ben tard

PREDICAT
Malauradament, la
Joana no es troba bé

CONNECTORSPrimerament, farem
això i, seguidament,
farem allò.

L’adverbi està format per un sol mot (ahir, demà, gens, corrents...)  Una locució adverbial és un grup mots que
expressa un contingut i realitza una funció adverbial (a trenc d ’alba, al detall, a entrada de fosc...)
EXERCICI:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

He anat pertot i no l’he trobat enlloc.
Mentre tu vas a mirar elcorreu jo aniré a passejar la gossa.
En lloc de treballar sols, ho farem tots alhora.
Mira, per tot el que ha fet jo crec que hauria de dimitir corrents.
A l’hora dels menjars no es troba bé.
És un mal esportista, no li agrada anar corrent i així no fa mai exercici.
I aleshores ell em digué: potser hi aniré o potser no.
És ben espavilat: ell llegeix el diari i jo mentrestant ha de fer el soparper a la canalla.
Aleshores es va trobar molt malament i com que eren gairebé les dotze no vam localitzar cap farmàcia
oberta enlloc.

3. LA PREPOSICIÓ: Classe gramatical la funció de la qual és relacionar un element sintàctic amb el seu complement.
Són invariables i es classifiquen seguint:
TONICITAT
Poden ser febles o fortes

FORMA
Poden ser simples, compostes i
locucions prepositives...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • catala
  • Català
  • Catalan
  • català
  • Català
  • Catalo
  • catalan
  • CATALAN

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS