celula

Páginas: 8 (1955 palabras) Publicado: 20 de octubre de 2014
ACTIVITATS SOBRE LA CÈL·LULA
Consulta la següent pàgina web i intenta resoldre les qüestions següents:
http://www.xtec.cat/~jgurrera/index.htm

Omple la taula amb les definicions corresponents:
NOM
DEFINICIÓ
FUNCIÓ
Membrana cel·lular o plasmàtica

l'estructura externa que envolta la cèl·lula.

Limitar i donar forma a la cèl·lula, tot mantenint el medi intern.
Seleccionar itransportar aquelles substàncies que entren o surten de la cèl·lula i que són necessàries o perjudicials per mantenir la seva activitat.

Citoplasma
medi cel·lular comprès entre la membrana plasmàtica i el nucli. S'hi poden observar dues parts:
Hialoplasma
Orgànuls cel·lulars

(activitats bioquimiques)
Hialoplasma:és un líquid viscós format per aigua en un 70-85 % i la resta són proteïnes,lípids, glúcids, àcids nucleics i sals minerals. En ell s'hi realitzen nombroses reaccions químiques en llocs concrets, per la qual cosa la seva composició no és homogènia
Orgànuls cel·lulars:són petites òrgans d'estructura i tamany divers que realitzen funcions ben especialitzades, sobretot en la cèl·lula eucariota..
S'hi realitzen nombroses reaccions
químiques (hialoplasma)
Funcions benespecialitzades
(orgànuls)
Nucli

l'orgànul més gran de la cèl·lula.
Moltes vegades ocupa una posició central, però pot trobar-se desplaçatDirigeix i provoca tota l'activitat bioquímica que s'esdevé en el citoplasma i en els orgànuls cel·lulars.
Conté els factors hereditaris que determinen l'estructura i funcionament de cada cèl·lula i de la globalitat de l'ésser viu, i també marquen elcomplex procés de divisió cel·lular. 

Cèl·lula eucariota
Formen part de tots els animal i vegetals tot formant teixits,i també les trobem a la gran majoria de microorganismes (protozous, algues unicel·lulars i fongs unicel·lulars). Tenen l'estructura clàssica membrana-citoplasma-nucli. La característica pròpia és que posseeixen un nucli amb membrana nuclearben diferenciat del citoplasma. Tambétenen una sèrie d'orgànuls bastant complexos:ribosomes,aparell de golgi,mitocondris, ,vacúols,lisosomes,reticle endoplasmàtic,cloroplasts...Dins el nucli trobem la cromatinaque forma els cromosomes.

Cèl·lula procariota

La principal característica és que no posseeixen membrana nuclear. En general són mes petites que les eucariotes, més primitives i no formen teixits especialitzats. Nomésles trobem en dos grups de microorganismes: bacteris i cianobacteris. Tenen una membrana plasmàtica però a més a més tenen una paret cel·lular que no és de cel·lulosa sinó d'una altra substància anomenada mucopolisacàrid. Els únics orgànuls que té són els ribosomes, més petits però molt nombrosos, i la resta de funcions (respiració, algunes la fotosíntesi...) les fan en uns plecs de la membranaanomenats mesosomes. Tenen un únic cromosoma anul·lar o circular bastant enrotllat i d'estructura senzilla. A la membrana poden tenir cilis (molts filaments i curts) o flagells (pocs filaments i molt allargats) que els permeten el moviment.

Assenyala en l’esquema de la membrana plasmàtica les següents parts:
Exterior de la cèl·lula(3) interior de la cèl·lula(4), citoplasma(4), proteïnesde membrana(1) lípids de membrana(2), colesterol.(5)


Explica la diferència entre hialoplasma i citoplasma.
citoplasma és el medi cel·lular comprès entre la membrana plasmàtica i el nucli.
Hialoplasma: és un líquid viscós format per aigua en un 70-85 % i la resta són proteïnes, lípids, glúcids, àcids nucleics i sals minerals. En ell s'hi realitzen nombroses reaccions químiques en llocsconcrets, per la qual cosa la seva composició no és homogènia.
En aquet citoplasma hi ha el hialoplasma y els organuls cel·lulars . el hialoplasma es la part liquida ,sense organuls ni citoesquelet.

Completa la taula:

CÈL·LULA EUCARIOTA
CÈL·LULA PROCARIOTA
Tenen membrana nuclear?
si
no
Quants cromosomes? Com són?
les diferents espècies tenen un numero de cromosomes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Celulas
  • Celula
  • Celulas
  • La Celula
  • Celula
  • La celula
  • La celula
  • Celula

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS