Comentari article porque mejor desde pequeños aprender una lengua

Páginas: 3 (724 palabras) Publicado: 22 de septiembre de 2014

Fitxa tècnica
PALOMA, CAVERO, COLL. “¿Por qué mejor desde pequeños?”. Escuela en acción infantil. (2010), núm. 10.638, p. 10-13.
Escuela en acción Infantil és una revista mensual fundada des del1903 dirigida a mestres o educadors i pedagogs. Aquest article concretament és del mes de Juliol-Agost del 2010.
La revista conté diferents estructures com: experiències, estar al dia sobreInternet, Videojocs I Agenda cultura, ocis, llibres per a professorats i alumnes i entrevistes a una persona invitada.

Síntesi
Un dels temes que crea major atenció social en quant a l’educació esrefereix, al aprenentatge d’una llengua diferent a la pròpia tant per part dels alumnes que s’incorporen a l’ensenyament reglada, com a la que ja es troben en ella.
L’objectiu és aconseguir que aquetsalumnes practiquin bilingüisme, que el Diccionari de la Llengua de la Real Acadèmia Española defineix com “l’ús habitual de dues llengües en una mateixa regió o per una mateixa persona”.

Eldesenvolupament del llenguatge
Aprendre a expressar-se activa les funcions mentals. Convé que els professionals de l’Educació Infantil tinguin en compte com evoluciona aquest procés des de les edats mesprimerenques, es relaciona el desenvolupament psicològic, mètodes i que mitja son els mes adequats per facilitar la comunicació, etc. Així es podrà assolit que el aprenentatge d’una segona llengua sigui untreball productiu per al alumne.
El procés d’adquisició de la llengua neix en la interacció social.

Aprenentatge inconscient
L’assimilació de les diferents estructures de la llengua es produeixde forma inconscient i durant el procés de l’activitat i el desenvolupament. A edats primerenques, els nens aprenen la llengua mes ràpid que els adults. Es el moment del període sensitiu delllenguatge.
Per als nens, el aprenentatge es produeix de manera divertida, lúdica i sense donar-se conte. Com tots els crida l’atenció, tenen una disposició innata per aprendre.
La infantesa es perfecte per...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • APRENDIENDO A MEJORAR
  • Comentario Lengua
  • Comentario lengua
  • Comentario lengua
  • Comentario lengua
  • Aprender Es Lo Mejor
  • aprender es mejor
  • Comentario de Lengua

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS