Comentario de la Decadencia de la Mentira

Páginas: 5 (1132 palabras) Publicado: 27 de marzo de 2012
Lectures voluntàries.

Lectura d’un llibre a triar entre el llistat de llibres proposats pel professor.

En casos excepcionals el treball es podrà realitzar sobre una obra escollida per l’alumnat, prèvia consulta amb el professor sobre la idoneïtat de l’obra per al treball.

Les obres entre les que escollir són:

Wilde, Oscar. La decadencia de la mentira. Ed. Siruela. Col. Biblioteca de ensayo.Tanizaki. El elogio de la sombra. Madrid, 2009. Ed. Siruela. Col. Biblioteca de ensayo.

Zweig, Stegan. El misterio de la creació artística. Madrid, 2010. Ed. Sequitur.

John Berger. Algunos pasos hacia una pequeña teoria de lo visible. Ed. Ardora.Metodologia:Lectura del llibre.

Realització d’una ressenya del llibre (part A). Realització de les activitats d’investigació concretesencomanades pel professor en cada cas (part B). Les activitats seran diferents segons el llibre que s’esculli, i podem ser diferents segons les necessitats i capacitats específiques de cada alumne o alumna.

L’alumne realitzarà una entrevista personal amb el professor (part C). A l’entrevista es parlarà sobre el contingut del llibre, les reflexions que aquest ha provocat en l’alumne, dubtes generats,punts de mira compartits, crítiques, etc.

Part A. Aspectes que s’han de respondre en la ressenya.

Quines són les principals idees que l’autor vol trasmetre?

Per què penses que l’autor realitza aquest discurs?

Fes una contextualització històrica del discurs. En quins moments del text hi han pistes que ens ajuden a contextualitzar-lo?

Quina opinió et mereix la lectura d’aquest llibre? T’agradat?Per què?

Quines conclusions personals extraus de la lectura d’aquest text?Part B.Aspectes a investigar en concret per al llibre de Wilde.Realitza una breu biografia de l’autor.

En quines disciplines artístiques va destacar Oscar Wilde? Nomena-les i posa exemples.

Part C. Entrevista personal amb el professor.

Ànim i bona sort!RessenyaPer comentar el llibre d'Oscar Wilde 'La decadencia de la mentida' ho podem dividir en dos idees principals, el qual les exposa al llibre però sense posar-ho explícitament. La primera idea principal segons el meu criteri es la idea que exposa del realisme i el que explica comentant la i exponent els seus arguments, Wilde afirma que el realisme no es una tendència o corrent, que al seu punt devista sigui art, i argumentant amb el fet que el art imita a la natura, que moltes vegades aquest millora molts aspectes d'aquesta, però el realisme per el contrari representa fets totalment reals. Acabat aquest argument, immediatament ens exposa la seva segona idea, que ens diu que l'art de veritat es un art que prove de la mentira, amb això l'autor ens vol dir que l'art prove de cosesimaginaries, de coses que per tant no son real,de realitats imaginaries que ens mostren els artistes, per això diu que l'art probe de la mentida. Una altre cosa que podem pensar segons el que ens explica del tema, és que per a ell l'art és mès perfecte en si que la natura que anomena alguna vegada incomode, perquè, si fos perfecte, perquè construir arquitectures?

Crec que les raons del autor per parlar-nosde aquests temes son motiu dels canvis de la seva època que cada vegada què es intoduia mès al realisme, cosa que s'oposava a els seus ideals d'art, els que creu que ha de mostrar perquè d'aquesta manera pugues-in veure la seva actualitat des d'un altre punt de vista. El llibre que segurament es va publicar en l'esplendor del moviment i que el podem contextualitzar entre els autors que anomena iels quals a vegades diu que tenen obres recents. Aquest llibre podem dir que tracta d'un tema molt original que fins aquell moment a ningu fins al moment se li va passar per el cap, sobre escriure de les característiques ideals o bones de com pot ser l'art,el qual fa que se’n adoni de moltes coses desprès d'acabar-lo, de coses que si no te les exposessin no hi hauries caigut o no hauries...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comentario sobre "La Verdad de la Mentiras"
  • Decadencia De La Mentira
  • La decadencia de la mentira
  • Decadència
  • Decadencia
  • Decadencia
  • decadencia
  • Decadencia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS