Comparación De Kant I Nietzsche

Páginas: 3 (569 palabras) Publicado: 24 de mayo de 2012
Comparació de Kant i Nietzsche

Les teories ètiques de Kant i Nietzsche ens ofereixen dues concepcions essencialment oposades en relació a un projecte comú: podem veure a Nietzsche com uncontinuador més radical del projecte il·lustrat que s'inicia amb Kant. Tots dos filòsofs busquen emancipar l'individu enfront de la tradició, oferir una cota de llibertat més gran que en el cas de Nietzschepassa, a diferència de Kant, per anar més enllà del bé i del mal.

Una primera diferència entre els dos pensadors és la següent: si Kant considera que sí que hi ha principis morals universals inecessaris vàlids en totes les circumstàncies com estableix l'imperatiu categòric, Nietzsche, molt al contrari,ens diu que després de la mort de Déu ja no podem trobar principis morals absoluts, sinó tantscodis morals com a subjectes. Enfront del monoteisme moral de Kant, Nietzsche ens ofereix un politeisme de valors; enfront del universalisme kantià que fa de la moral un conjunt de lleis inalterablesal pas del temps Nietzsche sosté un relativisme que considera que la moral té una genealogia transformant al llarg de la història.

Com a conseqüència d'això la moral nietzscheana és una moralclarament individualista enfront de la moral kantiana la dimensió comunitària és clara. Tenint en compte això, Nietzsche defineix la moral kantiana com una moral de ramat que precisament part de ladespersonalització de l'individu. La moral kantiana correspondria a l'esperit del camell que suporta passivament la seva càrrega.

En aquest sentit el fonament de la moral és necessàriament diferent en elsdos pensadors. Per a Kant el subjecte moral té la capacitat d'autodeterminar-se a si mateix,
és a dir, pot deixar de banda tots els seus desig i impulsos per acatar la norma moral
que dicta laconsciència moral. El voler per tant es subordina al deure. Nietzsche,
al contrari inverteix aquesta perspectiva. Entén que l'origen de les valoracions morals
ha de ser la voluntat de poder i no la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comparación de ideales Nietzsche vs. Kant
  • Kant y Nietzsche
  • Kant y Nietzsche
  • Nietzsche Y Kant
  • comparación Nietzsche
  • comparación KANT
  • Sartre, kant y nietzsche
  • Kant-Nietzsche-Foucault

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS