Cor Biologia

Páginas: 3 (629 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
Resúmenes
Medi intern
Medi intern esta constituit pel plasma intersticial un medi liquid situat als espais que hi ha entre les celules que formen els teixits. El plasma intersticial ha derenorvar-se continuament. La renovació del plasma intersticial es du a terme gracies a la sang.
La sang
Liquid viscos de sabor salat que recordé l´interior dels conductes de l´aparell circulatori.-trasnporta els nutrients i l´oxigen
-arreplega els productes de rebuig
-interve en la defensa del organismo
-participa en la regulacio de la temperatura corporal
El plasma sanguini
-Compost per aigua,sals minerals, nutrients, substancies de rebuig , proteines i hormones.
Les celules sanguinies
-globuls rojos: son les celules mes nombroses. Contenen hemoglobina un pigment responsable del color dela sang aquest pigment s´encarrega de transportar l´oxigen a totes les celules de l´organisme.
-globuls blancs: intervenen en la defensa del organismo contra el microbis que hi penetren-plaquetes: fragments de celules que contenen substancies que permeten la coagulacio de la sang.
Les celules sanguinies es formen a la medula roja ossia
Els conductes variats pels quals viatga la sang:-arteries: condueixen la sang procedent del cor i s´introdueixen en els organs i es ramifiquen al seu torn en vasos mes fins anomenats arterioles
-capilars: son vasos que es ramifiquen a partir de lesarterioles i que están distribuits per tots els teixits de l´organisme
-venes: els capilars sanguinis s´ajunten i formen les venules que originen les venes encarregades de transportar de retorn al cor-nius d óronetes: permeten que la sang avance en direccio al cor pero no en sentit contrari.

El cor
Per que la sang es moga es necesari el cor, el cor es un organ musculos buit constituit per unaparet gruixuda que rep el nom de miocardi, a l´interior esta recobert pel endocardi i en la part exterior pel pericardi. El cor esta dividit en dues parts: Esquerra i dreta. Hi ha dues auricules i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Coran
  • el coran
  • Coras
  • los coras
  • Coros
  • Los Coras
  • Coreas
  • El Corán

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS