Cuadre de constitucions de 1808-1978

Páginas: 4 (802 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2013
LES CONSTITUCIONS D’ESPANYA. 1808 – 1978.
Constitució
Autor
Ideologia
Forma de govern
Sobirania
Sufragi
Drets i llibertats
Separació de poders
Parlament
Organització territorialRelacions Estat/Església
Vigència
Baiona, 1808 (Carta Atorgada)*
Napoleó.
L’ Assemblea de diputats discuteix el contingut.
Conservadora.
Monarquia limitada i hereditària.
Compartida entre el Rei i lesCorts.
Indirecte (en l’elecció de diputats provincials).
No conté una regulació, però reconeix alguns drets.

Dues cambres: Corts (estamentals, escàs poder) i Senat.

La religió catòlica ésl’única que es permet. (Estat confessional).
Projecte. No entra en vigor.
Cadis, 1812
Corts constituents.
Progressista.
Monarquia moderada (amb poder limitat) i hereditària.
Nacional.
Actiu:Universal masculí.
Passiu: censatari.
Indirecte.
S’admeten i regulen al llarg del text.
Es reconeix: legislatiu, executiu i judicial.
Una cambra: Corts.
Centralista.
Només es permet la religiócatòlica, apostòlica i romana. (Estat confessional).
1812-1814
(guerra).
1820-1823

1836-1837
Estatut Reial, 1834*
Reina, per Decret Reial (Carta Atorgada).
Conservadora.
Monarquia moderada ihereditària.
Rei.
Censatari (es regularà per decret posteriorment).


Dues cambres: Estament de Pròcers i Estament de Procuradors.


1834-1837.

1837
Corts constituents.
Combinació liberalismeprogressista i doctrinari.
Monarquia moderada i hereditària.
Nacional.
Censatari (i directe).
Molt amplis. Regulats al Títol I.
Es proclama, i es reconeix la col·laboració entre ells.
Dues cambres:Congrés i Senat.
Centralista.
Estat aconfessional.
1837-1845.

1845
Corts. És una reforma de l’anterior constitució.
Conservadora, liberalisme doctrinari.
Monarquia moderada i hereditària.Compartida entre el Rei i les Corts.
Censatari (i directe).
Molt restringit.
Es remeten a les lleis posteriors.
Ampliació dels poders de la Corona.
Dues cambres: Congrés i Senat....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • cuadre comparatiu constitucions
  • Codigos Y Constituciones (1808
  • Constitucions
  • 1808
  • 1808
  • Constitucions 2
  • No Ano 1808
  • Crisis 1808

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS