cuadro formas jurídicas

Páginas: 6 (1438 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
Formes jurídiques d’empresa Definició Socis
Número Constitució Raó Social Responsabilitat
Capital
Impostos

Empresa individual

Autònom


Major d’ edat
Tenir plena disponibilitat dels béns propis Titular


Il•limitada


No hi ha mínim. IRPF

Societat Civil privada
SCP


Ex: Economista i advocat que s’uneixen, actuen en comú però també per separat. Contracteprivat pel qual dues o més persones s’ obliguen a posar en comú diners, béns o indústries , amb la voluntat de repartir-se els beneficis.
2 ó més Major d’ edat.
Tenir plena disponibilitat dels béns propis.
Socis actuen com individus.
Mitjançant un document privat.
Es regula per comunitat de béns.
Les persones que s’associen redacten acords. Qualsevol nom escollit pels socis Il•limitada ipersonal No hi ha mínim. IRPF

Societat civil pública


Escriptura pública davant notari per la qual dues o més persones s’obliguen a posar en comú diners, béns o indústries , amb la voluntat de repartir-se els beneficis.
2 ó més Major d’ edat
Tenir plena disponibilitat dels béns propis.
Escriptura pública davant notari que es registre en el registre mercantil.

Qualsevol nomescollit pels socis Il•limitada i personal No hi ha mínim.

Impostos de societats
Societat col•lectiva


Ex: Negoci familiar Societat mercantil personalista.
Tots els socis intervenen en la gestió de l’ empresa, menys els socis industrials que són els que aporten el treball.


2 ó més

Escriptura pública davant notari que es registre en el registre mercantil Nomde tots el socis o d’ un acompanyat de l’ expressió “i companyia” o “i cia” i seguit de les sigles SC. Il•limitada, personal, solidària i subsidiària No hi ha mínim.
Les aportacions poden ser econòmiques o en forma de treball. Impostos de societats
Societat comanditària simple
Societat mercantil formada per dos tipus de socis:
COL•LECTIU
(intervé en la gestió)
COMANDATARI
(aporta elcapital)

2 ó més, però uns socis col•lectius i altres comanditaris
La condició de soci o sòcia no es pot transmetre lliurament, sense el consentiment dels altres socis.
Escriptura pública davant notari que es registre en el registre mercantil


Nom de tots el socis o d’ un acompanyat de l’ expressió “en comandita” o l’abreviatura “s en c” o “s. Com” COL•LECTIUS : il•limitada,personal, solidària.

COMANDATARIS:
limitada a la seva aportació. No hi ha mínim Impostos de societats
Societat comanditària per accions Societat mercantil formada per dos tipus de socis:
COL•LECTIU
(intervé en la gestió)
COMANDATARI
(aporta el capital)

La participació dels socis comendataris està representada per accions.

2 ó més, però uns socis col•lectius i altres comanditarisLa condició de soci o sòcia no es pot transmetre lliurament, sense el consentiment dels altres socis Escriptura pública davant notari que es registre en el registre mercantil
Qualsevol nom elegit pels socis seguit de “societat en comandita per accions” o l’abreviatura “s. En c per a.”.
El nom dels socis comanditaris no pot figurar mai en el nom de la societat.
COL•LECTIUS : il•limitada,personal, solidària.
COMANDATARIS:
limitada a la seva aportació. Mínim 60.000 €, que en el moment de la constitució de la societat ha d’estar totalment subscrit i desemborsat com a mínim en un 25%.

Impostos de societats
Societat de responsabilitat limitada

SRL
SL

. Societat capitalista, pocs socis i no requereix capital elevat.


Gestió i administració s’encarreguen a un òrgansocial. Aquest òrgan directiu està format per la Junta General i els Administradors.
1 o més.

En el cas d’ un soci s’ anomena societat unipersonal i aquest un pot ser una persona física o jurídica. Pot passar de diversos socis a un de sol.

. Escriptura pública en el registre mercantil i que constin els estatuts de la societat.


Formada pel nom seguit de “societat de responsabilitat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Formas jurídicas
  • Forma Juridica
  • Formas Juridicas
  • Forma Juridica
  • FORMA JURIDICA
  • Forma Juridica
  • Medidas y formas del cuadro "vitrubio"
  • Diferentes Formas De Almacenamientos (Cuadro)

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS