Derechos humanos

Páginas: 7 (1568 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2014
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI.
EXAMEN 1
1-.Com estava organitzada la propietat de la terra en l'Antic Regim?
La propietat de la terra a l'antic regim estava , una petita part la podíem considerar
propietat privada i de lliure us ,les altres estaven vinculades a la l'església i noblesa
sense llibertat de compra-venda, propietat cal permetia al titular donant com a resultat
una agriculturatradicional. L'existència de drets senyorials
2-.Que eren els drets senyorials?
Els drets senyorials eren el conjunt de prestacions i rendes que rebien els senyors en
poder de domini que tenien quant a la terra.
• Explica els drets senyorials que hi havia a l'Antic Regim.
Provenien de l'explotació econòmica on els pagesos havien de fer prestacions personals i
lliurar un tant per cent de a sevacollita de les terres treballades i les taxes per l'us dels
monopolis senyorials en els molins ,ferreteria,etc.Tambe treia profit cobrant el dret de
pas ,peatges dels ponts,el dret de circulacio de mercaderies,permisos de mercats i
l'aplicacio de multes a les persones en funcio del poder judicial.
El senyor exercia senyoria jurisdiccionals que inclou no només les seves terres sinó que
tambéles propietats alodials,regalies que donaven funcions militars ,de justicia ,fiscals i
de govern:podia fer la guerra i firmar r la pau,fer l'emprenta en monedes ,dictar ordres i
jutjar a les persones sota el seu domini.
3-.Explica el cicle demogràfic antic .
El regim demogràfic antic esta format bàsicament per l'escàs creixement vegetatiu com a
conseqüències va derivar unes altes taxes denatalitat lligada d'altes taxes de mortalitat.
Un inestable equilibri entre població i recursos,causada per una dependència
agrícola,una fort crisi de subsistència ,fam , l'aparició de malalties que van originar
epidèmies. Amb canvis en el segle XVIII en certes parts d'Europa a Anglaterra,Holanda i
França. Ocasionant un increment d'excedents,una millora en l'alimentació,la desaparició
de lafam,una reducció en les epidèmies portant aixi un descens de la mortalitat.
4-.a)Com funcionava el comerç interior a l'antic regim?
El comerç interior estava a l'abast local o en la comarca ,ja que existia des de ben antic a
les llunyanes fires que anaven els comerciants per comprar i vendre,lligats als escassos
excedents,al baix nivell en l'especialització agrícola i del transport que limitavenel
correcte desenvolupament del comerç.
b)Com funcionava el comerç colonial a l'Antic Regim?
El comerç colonial es producte de l'aïllament comercial del període preindustrial.En el
segle XVI va haver un augment comercial entre els territoris que estaven separats per el
mar .Es van obrir unes noves rutes maritimes aportotant un estimul a les economies
europees,pel proveiment de materiesprimeres,premetre vendre productes manufacturats
donant aixi grans beneficis als promotors.El comerç triangular va destacar , per l'efecte
que produia en els tres continents(Africa,Europa,america),en el bescanvi de productes
elaborats per esclaus a africa i despres venuts a america a canvi de productes
agricoles(cafe,tabac,cacau).
Com a conseqüència creixien les fincances,aparicio d'instruments decredit,companyies
de comerç:Capitalista comercial .
El creixement de bancs,mercaderies.
Les monarquies originen politiques mercantilistes (afavorir l'exportacio,frenar la

importacio,protegint companyies comercials ,manufactures amb l'objectiu d'incrementar
els metalls.
c)Quines conseqüències va tenir el desenvolupament del comerç colonial?
5-.a)Que eren els estaments?
Els estaments erengrups tancats que es pertanyia per naixement i on l'acces resulta
impossible.
• Quina diferencia tenen amb les classes socials ?
La diferencia entre estaments i classes socials es que aquestes es defineixen pel seu
nivell de riquesa resulta molt dificil.
b)Quins eren els estaments hi havia?Quines funcions tenia cada estament?
Hi havien tres estaments:
el clero:el clero s'ocupava de resar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Salud, un derecho humano o humanos sin derechos
  • Los derechos humanos y el desarrollo humano
  • Derechos humanos y seguridad humana
  • derechos humanos y desarrollo humano
  • Defensa Del Humanismo Y Derechos Humanos
  • Dignidad Humana Y Derechos Humanos
  • Derechos humanos
  • Derechos humanos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS