Dewey

Páginas: 3 (739 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2011
John Dewey (1859 - 1952) ha fet, sens dubte, la contribució més significativa al desenvolupament del pensament educatiu al segle XX. Pragmatisme filosòfic de Dewey, la preocupació per la interacció,la reflexió i l'experiència i l'interès en la comunitat i la democràcia, es van reunir per formar una forma educativa altament suggestiva. John Dewey és sovint mal interpretat i sense raó s'associïamb l'educació centrada en el nen. En molts aspectes, el seu treball no pot ser fàcilment encaixa dins d'alguna de les tradicions pla d'estudis que han dominat les tradicions nord-americana i elRegne Unit l'educació en el segle passat. No obstant això, la influència de John Dewey es pot veure en molts dels escriptors que han influït en el desenvolupament de l'educació informal en el mateixperíode. Per exemple, Coyle, Kolb, Lindeman i Rogers es tenien molt en el seu treball.

La importància de John Dewey per als educadors informals es troba en una sèrie d'àrees. En primer lloc, la sevaconvicció que l'educació ha de comprometre amb i ampliar l'experiència ha deixat de ser una cadena important en la pràctica l'educació informal. En segon lloc, i relacionat amb això, l'exploració deDewey del pensament i la reflexió - i el paper dels educadors associats - ha continuat sent una font d'inspiració. Ho podem veure en el treball, per exemple, en els models desenvolupats per escriptorscom David Boud i Donald Schön. En tercer lloc, la seva preocupació per la interacció i ambients per a l'aprenentatge d'un marc permanent per a la pràctica. Finalment, la seva passió per lademocràcia, per a l'educació de manera que tots puguin participar d'una vida en comú, proporciona una base sòlida per a la pràctica en la configuració d'associació en la qual treballen els educadors informals.Des del punt de vista epistemològic, Dewey considera que els conceptes en què es van formular les creences són construccions humanes provisionals. Dewey critica l'enfocament clàssic sobre el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Dewey
  • dewey
  • Dewey
  • dewey
  • Dewey
  • dewey
  • Dewey
  • Dewey

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS