Ejercicios pneumatica

Páginas: 2 (318 palabras) Publicado: 26 de abril de 2011
CIRCUITS BÀSICS DE PNEUMÀTICA:

- Control d' un cilindre de simple efecte.

Dibuixa el circuit.
Quins tipus de vàlvula s' utilitza? Quin accionament té la vàlvula?
Explica elfuncionament del circuit.
Dibuixa un circuit similar en el que s' activin dos cilindres a la vegada.

- Control d' un cilindre de doble efecte.

Dibuixa dos circuits i explica comfuncionen.
En què es diferencien els cilindres de doble i de simple efecte?
Quin tipus de vàlvules s' han fet servir a cada circuit? Quins accionaments tenen?
Posa un exemple d'utilització del circuit inferior.

- Control d' un cilindre amb regulació de velocitat.

Dibuixa el primer circuit i explica com funciona.
Al primer circuit, a més de la vàlvuladistribuïdora, s' han utilitzat dues vàlvules més que permeten regular la velocitat d' avançament del cilindre. Com s' anomenen? Quines funcions fan cadascuna d' elles?
Per què és importantregular la velocitat d' avançament i retrocés dels cilindres pneumàtics? Posa dos exemples en el que això es posi de manifest.

- Funció lògica “I”.

Què és la funció lògica “I”? Dibuixa lataula de veritat dels circuits que implementen la funció lògica “I”.
Dibuixa els dos circuits anteriors i explica com funcionen.
En el segon circuit, a més de les vàlvules distribuïdores, s'utilitza una altra vàlvula. Quin nom rep i quina és la seva funció?
Per a què s' utilitzen a la indústria els polsadors a dues mans?

- Funció lògica “O”.

Què és la funció lògica “O”?Dibuixa la taula de la veritat dels circuits que implementen la funció lògica “O”.
Dibuixa el primer circuit i explica com funciona.
En el primer circuit, a més de les vàlvules distribuïdores, s'utilitza una altra vàlvula. Quin nom rep i quina és la seva funció?
El circuit pneumàtic que controla la porta d' un autobús implementa la funció lògica “O”. Per què?
Què vol dir que l'...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • pneumatica
  • Pneumatica
  • Pneumatica
  • Resum pneumàtica
  • Cilindros De Pneumàtica
  • Circuitos Pneumática
  • pneumatica
  • Pneumatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS