pneumatica

Páginas: 5 (1202 palabras) Publicado: 10 de abril de 2013
PRÀCTICA
AUTOMATITZACIÓ
PNEUMÀTICA

Marc Vegas Pérez
Joan Marc Vilavella Palop

Enunciat
En aquesta pràctica realitzarem un autòmat programat que controli un circuit
pneumàtic de manera que els cilindres realitzin les accions que li indiquem.

Per al seu funcionament, en primer lloc, realitzarem el circuit pneumàtic i totes
les connexions necessàries per relacionar leselectrovàlvules amb l’orifici corresponent
de cada cilindre.

Nomenclatures ;

Accions i sortida

Tag

Tipus

Alies

Marxa

M

Entrada

Local1:I:Data.1

Aturada

A

Entrada

Local1:I:Data.0

Sensor final retrocés Cilindre 1

S11

Entrada

Local1:I:Data.2

Sensor final avanç Cilindre 1

S12

Entrada

Local1:I:Data.3

Sensor final retrocés Cilindre 2

S21

EntradaLocal1:I:Data.4

Sensor final avanç Cilindre 2

S22

Entrada

Local1:I:Data.5

Sensor final retrocés Cilindre 3

S31

Entrada

Local1:I:Data.6

Sensor final avanç Cilindre 3

S32

Entrada

Local1:I:Data.7

Electrovàlvula 1 Avanç

EV11

Sortida

Local2:O:Data.0

Electrovàlvula 1 Retrocés

EV12

Sortida

Local2:O:Data.1

Electrovàlvula 2

EV2

SortidaLocal2:O:Data.2

Electrovàlvula 3

EV3

Sortida

Local2:O:Data.3

Com es pot obserbar en la imatge quan el cilindre es troba en repós o en final de
retrocés s’activa el sensor S11. D’altra banda quan el cilindre es troba en posició
d’activació o en final d’avançament s’activa el sensor S12.

Finalment, farem el grafcet i el ladder de la nostra funció, definint les etapes i
lesaccions corresponents.

Circuit pneumàtic

Com podem veure en l’esquema del circuit de potència em utilitzat una sèrie de
vàlvules les quals ja venien integrades a les taules de treball que em utilitzat per a la
realització d’aquesta pràctica. És per aquest motiu que en el circuit de potència només
em hagut d’enllaçar amb tubs, per els qual hi circularà aire, les diferents vàlvulesdistribuïdores i actuadors.

Com actuadors pneumàtics em utilitzat tres cilindres de doble efecte. Cadascun
d’aquest cilindres estan controlats per una vàlvula distribuïdora 4/2 la qual ens permet
commutar la connexió de pressió i escapament. Observem que la primera vàlvula 4/2
disposa d’un accionament i retorn elèctric, anomenada biestable (per fer l’accionament
del cilindre 1 s’ha d’accionar laelectrovàlvula 1.1 i retornem amb electrovàlvula 1.2).

Les altres dues electrovàlvules tenen també un accionament elèctric però tenen
un retrocés mecànic mitjançant una molla, anomenades monoestables (per fer
l’accionament del cilindre 2 o 3 només cal accionar electrovàlvula 2 o electrovàlvula 3
respectivament, el retorn és automàtic ja que disposa d’una molla per fer el retorn).
Com veiema l’esquema, després de les electrovàlvules 4/2 i abans d’entrar als diferents
cilindres disposem d’unes altres vàlvules reguladores de velocitat i d’antiretorn.
Aquestes vàlvules ens asseguraran un avançament/retrocés controlat i el bon sentit del
flux de l’aire de manera que el cilindre funcioni correctament. Observem que abans
d’arribar a les electrovàlvules 4/2 ens trobem amb una vàlvula3/2 que en la posició de
repòs transmet escapament amb un accionament manual general i un retorn mecànic per
molla. Aquesta vàlvula tindrà la funció de comandament, ja que només permetrà el pas
de l’aire en el moment que l’accionem. Finalment tenim la font de pressió que en el
nostre cas és l’aire comprimit amb una unitat de manteniment.

Connexions del circuit pneumàtic

En la imatgeobservem les connexions del circuit de potència, tal com s’han
explicat anteriorment.

Connexió de les entrades i les sortides

Entrades

Sortides

Diagrama estat-fase

El cilindre 1 realitzarà l’avanç a la fase 1 i mantindrà aquesta posició ja que és
un cilindre biestable, fins a la fase 7, aleshores tornarà a la posició de retrocés activant
l’altre electrovàlvula.

El cilindre 2...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pneumatica
  • Pneumatica
  • Resum pneumàtica
  • Cilindros De Pneumàtica
  • Circuitos Pneumática
  • pneumatica
  • Pneumatica
  • pneumatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS