Resum pneumàtica

Páginas: 3 (508 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2011
1. INTRODUCCIÓ
La pneumàtica és el conjunt de tècniques basades en la utilització de l’aire comprimit, com a fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes.L’oleohidràulica és el conjunt de tècniques basades en la utilització d’oli mineral com a fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes.
El fluid és la substància capaç de fluir i ques’adopta a la forma dels recipients que la contenen. Tots els fluids són compressibles en cert grau i poden dividir-se en líquids i gasos.
2. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC I HIDRÀULICA
Aire atmosfèric
1er –Producció de l’aire comprimit:
Producció
Compressor
Refrigerador
Acumulador
Compressors són màquines rotatives mogudes per motors, la funció els quals és aspirar aire a pressió atmosfèrica icomprimir-lo a una pressió més elevada.. Compressors de pistó o d’èmbol. Característiques de cabal (Q) i Pressió (P).
Un refrigerador és un tipus de bescanviador de calor format per una sèrie de tubspels quals circula el fluid refrigerant, per exemple, aigua. L’aire comprimit s’ha de refredar-lo fins a 25ºC.
Condicionament de l’aire
Assecador
Filtre
Regulador de pressió
Lubrificant
Elsacumuladors s’instal·len a la sortida dels refrigeradors per emmagatzemar l’aire comprimit.
2on – Condicionament de l’aire comprimit:
Assecament: s’ha de treure la humitat del aire.
Filtre és eldispositiu encarregat de retenir les impureses, líquides o sòlides.
Distribució
Canonades
Xarxes de distribució
Regulador de pressió és l’element automàtic que regula automàticament la pressió desortida, ajustant-la al valor seleccionat.(P=ct)
Lubrificació: per greixar les peces mòbils i així evitar la oxidació i disminuir la fricció.
Regulació i control
Distribuïdors
Vàlvules de controlSensors
3er – Distribució de l’aire comprimit: es canalitza per mitjà de la xarxa de distribució format per canonades. La pèrdua de pressió serà petita, la quantitat d’aigua haurà de ser...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • pneumatica
  • Pneumatica
  • Pneumatica
  • Cilindros De Pneumàtica
  • Circuitos Pneumática
  • pneumatica
  • Pneumatica
  • pneumatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS