El curriculum en la escuela

Páginas: 3 (748 palabras) Publicado: 25 de diciembre de 2009
1. NECESIDADES DO MARCO CURRICULAR
Características xerais da orientación dunha organización curricular mellorada e coherente:
1.1. Establecer con claridade as intencións educativas e os elementoscomúns que deben desenvolverse na ensinanza que afecta a todos os nenos e mozos do Estado.
1.2. Plantexar un currículo aberto susceptible de concreción polas Comunidades Autónomas.
1.3. Sinalar asrazóns que levan a establecer as intencións educativas e a forma de levalas a cabo.
1.4. Outorgarlle ao profesorado un papel activo no proceso de desenvolvemento das propostas curriculares, máis alá deseren os executores dos programas.
1.5. Orientar de forma práctica ao profesorado para organizar procesos de ensino e aprendizaxe que permitan a obtención das intencións educativas plantexadas.1.6. Incorporación das achegas realizadas dende a Pedagoxía e a Psicoloxía.
1.7. Ofrecer unha formación común para todos que se combine nos últimos ciclos cunha progresiva optatividade.
1.8. Incorporarao sistema escolar contidos que se imparten fóra del, pero que son reclamados polo interese da sociedade.
1.9. Preparar os mozos para vivir o seu papel de cidadáns activos.

2. O CURRICULO ESCOLAR2.1. Funcións:
• Facer explícitas as funcións do sistema educativo.
• Servir de guía para orientar a práctica pedagóxica.

2.2. Elementos básicos que o compoñen:
1. Qué ensinar? (Obxectivose contidos)
2. Cando ensinar? (Secuenciación de obxectivos e contidos)
3. Como ensinar? (Planificación de actividades e da aprendizaxe)
4. Que, cando e como avaliar? (Avaliar para comprobar se seacadaron os obxectivos)

*Distinguir entre Deseño do currículo (elaboración do proxecto) e Desenvolvemento do currículo (posta en práctica).

2.3. Fontes do Currículo:
• Sociolóxica
•Psicolóxica
• Pedagóxica
• Epistemolóxica

2.4. O curriculo debe ser aberto: non pode ter en conta o que ten de específico cada realidade educativa. É unha proposta común e xeral, que poderá ser máis...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Curriculum En La escueLa Primaria
  • El lugar del curriculum en el contrato entre la escuela y la sociedad
  • Escuela y curriculum
  • Diferencia de curriculum en diferentes escuelas de diferentes clases sociales
  • Curriculum para la escuela que aprende- santos guerra
  • Escuela poder y curriculum
  • EL PAPEL DEL CURRÍCULUM DE LA ESCUELA Y DEL DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL MUNDO ACTUAL.
  • Un curriculum critico para la escuela actual

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS