recursos humans pac 3 2013

Páginas: 5 (1151 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2014

PROVA D’AVALUACIÓ CONTINUADA 3
ACTIVITATS DE LA FUNCIÓ DE PERSONAL


EXERCICI 1 (10%)


Es demana: Determineu quin és el salari que correspon a cada empleat durant l'any 2013. Indiqueu a la taula de més a baix l’import del complement màxim que correspondria per a cada salari, la part obtinguda del complement per cada empleat i el salari total.

Empleats
Salari base
Complement màxim(25%)
Avaluació rendiment
Banda
Complement
obtingut
Salari final
Isabel Reyes
27482
6870,5
100
3
6870,5
34352,5
Meritxell Ayuso
26345
6586,25
75
2
4281,06
32931,25
Pere Casabona
28825
7206,25
50
1
0
28825EXERCICI 2 (45%)Alhora de definir un plà de formació hem de començar per fer una evaluació de les necessitats formatives. En aquest cas el primer pas jael tenim fet, s’entén que les necessitats de formació o training gap, ja estan definides, necessitem potenciar les competències d’etica professional o treball en equip.

La segona fase, consisteix en especificar els objectius de la formació, com ens diu el propi enunciat, ja sabem, volem desenvolupar les competències de treball en equip i la ètica professional.

La tercera fase, és eldisseny del plà de formació. Per dissenyar-lo necessitem saber algunes dades, que se suposa que hem extret de l’Empresa
Nº de persones: 12
Calendaris: seran 2 cursos mixtos que s’impartiran els dimarts (ètica professional) i dijous, ( treball en equip) de 1 a 5 de la tarda, amb una durada de 4 setmanes presencials i tots dos cursos tindran també una part de 10h on-line.
En el cas de de la formaciópresencial, aquesta tindrà lloc a fora de l’empresa, ja que per es faran activitats per potenciar el treball en equip i dintre de l’horari laboral.
El pressupost d’aquest cursos s’estima en 150€ per alumne el de treball en equip, que inclourà dues activitats a l’aire lliure, i de 100 € per alumne el curs de Etica professional. Per tal de no paralitzar l’activitat del departament comercial, esfaran dos grups de manera que un grup tingui un horari de 13:00 a 15:00 i l’altre de 15:00 a 17:00.
Com que son cursos contractats fora de l’empresa, el personal formatiu l’aporta el centre al que se li contracten els cursos.

En el cas del curs per potenciar el treball en equip, hem escollit una formació tipus joc per la part de formació presencial, ja que aquest tipus de formació ens permet,mitjançant jocs que no repliquen la realitat, desenvolupar els aspectes del treball en equip. Jocs com per exemple guerra de paint-ball, ens poden servir per desenvolupar el treball en equip. La part més teòrica del treball en equip es farà mitjançant l’ensenyament per ordinador ja que el treballador pot fer aquesta part en el moment que li sembli més còmode, ja sigui en horari laboral o bé forad’aquest, a casa seva per exemple.

El curs d’ètica professional és una matèria més complexa que no pas el treball en equip, on establir unes dinàmiques i uns rols per fer un exercici és més fàcil. En aquest cas, farem un curs presencial amb classes, o un formador experimentat haurà de transmetre els valors de l’ètica professional als nostres treballadors, no adoctrinament, sinó entendre quesignifica Professió en totes les seves dimensions.

Per últim ens fa falta una valoració o avaluació de les activitats formatives, això ho farem mitjançant una recopilació d’informació del participants de les accions formatives, quan acabin els cursos, l’últim dia. Aquesta avaluació ens ha d’informar de totes i cadascuna de les anteriors fases (feedback) del procés per tal d’introduir canvis omodificacions en cas de que ens faci falta.

En aquest punt podem valorar l’exit del curs mitjançant un qüestionari previ, i un final, per saber quin ha estat el nivell d’implicació i d’aprenentatge dels treballadors. Cosa, a més a més, ens serveix per donar un feedback tant al procés com per individu.EXERCICI 3 (45%)

1. Anàlisi i descripció del lloc de treball
1.2.- Cal dibuixar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Recursos humans
  • Recursos humans
  • Recursos Humans
  • PAC 3
  • La gestió de recursos humans a internet.
  • El Departament De Recursos Humans
  • PAC UOC 2013
  • Tema 5 Departament De Recursos Humans

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS