El desenvolupament humà

Páginas: 4 (829 palabras) Publicado: 26 de noviembre de 2011
Florida Universitària
Grau en Educació Primària

¿De què depèn el desenvolupament?

Isidro March Martínez
1B Psicologia del desenvolupament
Catarroja, 22 de març de 2011

¿Venim al món ambbases de coneixement, o som una pissarra en blanc sobre la que imprimim el coneixement adquirit a través de l’ interacció amb l’entorn?.
En les primeres etapes del desenvolupament i a partir delsreflexos innats i mitjançant l’activitat sobre els objectes, els nadons adquireixen i fan progressivament més complex el seu repertori de conductes. Aquesta activitat, però, ¿depèn de una evolucióindividual, del comportament afectiu, emocional i social o del cognitiu?.
Per a Piaget el desenvolupament cognitiu es desenvolupa de dues formes: la primera, correspon al propi desenvolupament cognitiu, comun procés adaptatiu d'assimilació i acomodació, el qual inclou maduració biològica, experiència, transmissió social i equilibri cognitiu. La segona forma de desenvolupament cognitiu es limita al'adquisició de noves respostes per a situacions específiques o a l'adquisició de noves estructures per determinades operacions mentals especifiques.
El pensament formal i lògic, té el seu origen en laintel·ligència sensomotriu , quan el nadons construeixen, pas a pas, durant els primers anys de vida en correlació amb el món físic que els rodeja. En el primer any ja son capaços de conductesintel·ligents, després donaran pas a representacions mentals que permetran l’aparició de la funció simbòlica i el llenguatge. El llenguatge és una manifestació específica de les aptituds cognitives que tenen elseu origen en la intel·ligència sicimotriu. El llenguatge tindrà caràcter de ferramenta comunicativa basada en el servei del pensament.
En la manera en que un individu és relaciona amb el seuentorn, hi ha una relació interpersonal de la qual és pot aprendre gracies a les relacions socials i afectives, d’una altra manera l’aprenentatge cognitiu fa que, per si només, aquest mateix individu sol...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Desenvolupament Humà Sostenible
  • Introducció a l’estudi del desenvolupament psicològic humà
  • desenvolupament humà
  • La Import Ncia Del Joc Infantil En El Desenvolupament Hum
  • Psicologia del desenvolupament humà
  • Desenvolupament
  • Desenvolupament
  • human

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS