Emocions I Publicitat

Páginas: 21 (5222 palabras) Publicado: 27 de diciembre de 2012
Emocions i publicitat

|

Sandra Verdaguer González
3r Publicitat i RRPP
Creativitat i Innovació publicitària
Núria Puig
19/12/2012
La felicitat en el camp publicitari

Si la felicidad dependiera del nivel de consumo, deberíamos ser absolutamente felices, porqué consumimos 26 veces más que en tiempos de Marx. Pero las encuestas demuestran que la gente no es ni 20 veces más feliz,porqué la felicidad es siempre subjetiva.
(Serge Latouche, professor de la Universitat de París, ideòleg i economista)

ÍNDEX
1.INTRODUCCIÓ 4
2.COPY D’UN ANUNCI 6
2.1 Què és un copy? 6
3.QUÈ SÓN LES EMOCIONS? 7
3.1 Emocions i publicitat: 7
3.2 Insights: 8
4.LA FELICITAT 9
4.1 Què és la felicitat? 9
4.2 Punts de vista de la felicitat: 9
4.3 Quines teories existeixen sobre lafelicitat? 10
4.4 Publicitat feliç o màrqueting de la felicitat. 11
4.4.1 Què és la publicitat feliç? 11
4.4.2 Com es fa el màrqueting de la publicitat? 12
5.LA FÀBRICA DE LA FELICITAT 13
5.1 Estás aquí para ser feliz (2009) 13
5.2Hay razones para creer en un mundo mejor (2011) 14
6.ALTRES PRODUCTES QUE RECORREN A LA FELICITAT 15
6.1 O que faz você feliz - Pao de Açucar (2009) 156.2 La felicitat als 8 anys (2011) 16
6.3 Nocilla y el coro de la felicidad (2011) 17
7.CONCLUSIONS 19
8.WEBGRAFIA 20

1.INTRODUCCIÓ
En aquest treball es mostra una vinculació entre les emocions i la publicitat, sobretot el què fa referència al concepte de la felicitat.
La felicitat és un sentiment força curiós ja que és universal però alhora molt subjectiu. El què per una persona potaportar la felicitat per a una altra serà indiferent o inclús li pot arribar a aportar la infelicitat, la tristesa o la insatisfacció.
Abans de començar a mostrar els aspectes més teòrics he demanat a diferents persones que em fessin una reflexió sobre què és per a ells la felicitat i han sortit paràmetres molt diferents. Algunes definicions són llargues, d’altres curtes, concises o més generalsperò totes tenen un aspecte en comú: el benestar.
“Sentir l’estima de les persones properes, en especial de la família o persones que facin aquesta funció, també aporta felicitat el fet de mostrar aquesta estima i importància cap a aquestes persones. No es pot ser feliç de debò si no es té consciencia de com és d’efímer el temps i veure això com a quelcom positiu per poder viure cada momentinstantàneament. No es pot ser feliç sense ser un mateix, si es reprimeixen sentiments. En resum la felicitat és ser estimat i que t’estimin, sentir-se important per a alguna persona i fer que algú sen senti. També aconseguir allò anhelat, sobretot si costa d’aconseguir sigui tangible o no”.
“El què sentim quan tot el què és important per un mateix notes que està bé, que està a prop, que hasaconseguit un objectiu. Quan estàs orgullós d'un resultat, un petit instant, difícil que duri per sempre”.
“La felicitat per mi és no tenir preocupacions, un bon plat de pasta o de gambes, una bona relació amb la família i els amics, que la meva relació amorosa sigui bona i sexualment activa. I tenir bona salut per mi i els que estimo”.
“És una sensació de benestar en si mateix, que es passatgera, queaconsegueix o arriba amb actes que fas o quan estàs amb algú”.
“Molt resumidament la felicitat és simplement, o no tan simple, estar bé amb tu mateix i amb els altres. A més, també és saber prendre decisions al llarg de la nostra vida i prendre una bona actitud davant d'aquesta, ser positiu. Per a moltes persones, els suposa un gran esforç això, em sap greu per a ells, però crec que el positivismees pot elegir, tu pots triar-ho, ja que es personal. Finalment, dir que per ser totalment feliç, hem de entendre que l'home necessita estones per estar sol, i hi ha moltes persones que no saben estar sols. Això ens fa conèixer a nosaltres mateixos i tenir moments per pensar, en una societat que tot córrer tant de pressa. Això si, com he dit, l'home necessita solament alguns moments de soledat,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • emocions i logicomatemàtica
  • PUBLICITAT I RRPP
  • Emocions I Comunicació No Verbal
  • consumisme i publicitat
  • Publicitat i dona
  • PUBLICITAT I MARKETING Ccc
  • Autors història de la publicitat i les relacions públiques
  • Present i futur de la publicitat

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS