Empirisme

Páginas: 3 (598 palabras) Publicado: 7 de junio de 2012
Empirisme:con que sobte amb lexp proporcionada pels sentits. Caract:Tracten la genesi de les idees(com soriginen..); prioritat a lexp i a les dades dels sentits en comptes de la rao; refus delexistencia didees innates(tabula rasa);metode inductiu exp; levidencia sensible es lunic criteri de veritat;lexp es lorigen i el limit del con; Psicologisme.Locke:idea:fenomen mental , tot allo que la mentpercep o es objecte immediat de percepcio- simples: (sensacio i reflexio) rebudes passivament per lenteniment- complexes: (substancies,modes i relacions) elaborades a partir de les simple per una actde lesperit, facultats de lesperit: percepcio,retencioi discerniment. Con: consciencia de lacord o refus entre les nostres idees, clases dacords( identitat, relacio,coexistencia,existencia real);graus: intuitiu(lacord o no sestableix immediatament), demostratiu: per assolir lacord es necessiten proves, sensitiu: prove direc de lexp dels sentits. Substancia: suport de les qualitats sensibles quepercep la meva sensibilitat, existeix pero es incognocible, es un substrat desconegut que fa de suport duna serie de qualitats i que no es res al marge delles. Ambits de la realitat: Del Jo sen te unacerteza intuitiva, De Deu una certesa demostrativa, dels cossos una certeza sensitiva( les subs son les causes de les sensacions). Berkeley: lunic que existeix son les ments; mon material: conjunt decontinguts mentals o idees; teoría seva: immaterialisme.
Hume: Caract del con: origen de les idees exp, tots el actes de con son percepcions; les percepcions es divideixen en impressions(imatgesdobjectes,passions i emocions, poden ser de sensacio o reflexio) i idees(imatges difuminades de les impressions), es diferencien en el grau de força i vivacitat; percepcions simples( no admetendistincioni separacio) i compostes( permeten distingir parts). Limaginacio(permet combinar idees) i la memoria(conserva lestructura el contingut i lordre temporal) permeten transformar les impressions en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Empirisme
  • Empirism
  • Empirisme
  • Empirisme i racionalisme
  • ARQUITECTURA NORDICA: “NEW EMPIRISM” Y LA ARQUITECTURA EN EL DETALLE
  • Racionalisme i empirisme
  • Empirisme i Hume

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS