Estratègies Logística

Páginas: 2 (428 palabras) Publicado: 9 de octubre de 2015
ESTRATÈGIES DE LA LOGÍSTICA INTEGRAL (IRINA)
Per a cadascun dels subsistemes que en constitueixen el sistema logístic poden existir diverses estratègies que en permeten la implantació i correctefuncionament:

Estratègies en la logística d’aprovisionament:

· Imposició: Consisteix a mantenir una posició inflexible amb els proveïdors i imposar el preu de compra en la mesura possible.

·Cooperació: Es tracta d’arribar a acords amb poveïdors que permetin una col·laboració temporal, fins i tot, emprendre projectes conjunts.

· Partenariat: Consisteix en una relació a llarg termini amb elproveïdor, en què les empreses comparteixen fins i tot la informació sobre els costos de producció. D’aquesta manera es poden negociar preus objectius.

Estratègies en la logística de producció:

·Establiment de sistemes d’aprovisionament eficients a l’interior de la planta: En aquest cas, es tracta de dissenyar la planta productiva de manera que disposi dels mitjans perquè els materials arribina la seva destinació en el menor temps  i amb la màxima eficiència possible.

·  Previsió de fluctuacions: En previsió que, en algun moment, el procés productiu pugui quedar escanyat per la faltadels materials necessaris, pot ser convenient instal·lar petits magatzems a dins de la planta productiva on trobar-los sense perdre temps.

Estratègies en la logística de distribució

·  Triar unaubicació adequada per al magatzem, per tal de que es minimitzin els temps i les operacions de dipòsit de la producció acabada, i la seva posada a disposició al client.

·  Elegir el nombre de magatzemsadequat i la seva dimensió, de manera que es minimitza al distància als centres de consum. Per exemple, un magatzem central i magatzems intermedis més pròxims al client.

·  Preveure la manera com estransportarà el material. S’ha de considerar des de el mitjà emprat (per carretera, ferrocarril, avió..) fins a les quantitats transportades i les rutes que minitmitzin els costos.

Logistica i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LOGÍSTICA VERDE
  • Logística
  • OPERACIONES LOGÍSTICAS Y PORTUARIAS
  • Logística De Eventos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS