Estudios universitarios

Páginas: 2 (474 palabras) Publicado: 4 de septiembre de 2012
La cèl · lula, unitat de vida.

Des del descobriment de la cèl · lula (estructura elemental anomenada així per Robert Hooke) fins a l'actualitat, la citologia ha experimentat un grandesenvolupament (branca de la ciència dedicada única i exclusivament a l'estudi d'aquesta estructura).

LA CÈL · LULA

- La cèl · lula és la unitat estructural i funcional de tot ésser viu, potpresentar gran varietat de mides.

-De la seva unió, neixen els teixits i els òrgans que formen els éssers vius més evolucionats.

- El citoplasma, medi viscós, on es disposen una sèrie de petitesestructures "els orgànuls", a través dels quals la cèl · lula té una sèrie de funcions molt importants per a la vida i específiques en cada orgànul.

- La membrana cel · lular, estructura queenvolta el citoplasma, l'aïlla de l'exterior i s'encarrega de regular el pas de certes substàncies, tant la seva possible entrada (el cas de les hormones i enzims) com la sortida de substàncies derebuig, mantenint sempre un equilibri entre el medi intracel · lular i extracel · lular.

-El nucli cel · lular, miniordinador des d'on s'elaboren les ordres que han de seguir els diferentsorgánulos.En el nucli es diposa l'ADN, àcid nucleic molt important en la transmissió de la informació genètica dels caràcters hereditaris.

ORGÀNULS

Estructures de missions especifíques:

a) Elsribosomes: són els encarregats de traduir els missatges que arriben del nucli per a la fabricació de proteïnes de les que necessita la cèl · lula, concretament consisteix enl a traducció d'una seqüència denucleòtids en una seqüència de proteïnes.

b) Les mitocòndries: proporcionen energia ala cèl · lula a través de la respiració cel · lular.

c) Els lisosomes: petites esferes membranoses queemmagatzemen enzims digestius que ajuden a digerir els aliments.

d) El centríol: s'ocupa del moviment cel · lular i intervé en la divisió de la cèl · lula.

e) L'aparell de golgi: s'encarrega...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudiante universitario
  • Estudiante Universitario
  • Estudiante Universitario
  • Estudios Universitarios
  • Estudiante Universitario
  • Estudiante Universitario
  • Estudiante Universitaria
  • Estudiante universitario

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS