Evolució del moviment obrer: socialisme i anarquisme

Páginas: 5 (1053 palabras) Publicado: 22 de octubre de 2010
1.5 EVOLUCIÓ DEL MOVIMENT OBRER: SOCIALISME I ANARQUISME

Context històric: Època de la Restauració borbònica (1875-1931)

1. De la societat estamental a la societat de classes.

A causa de la implantació del liberalisme, de la reforma agrària i de la industrialització desapareixen els estaments (noblesa, clergat i poble) i sorgeix una societat de classes (els individus s’agrupensegons les característiques econòmiques)

-Classes altes: (Són els grups dirigents)

- Noblesa: es converteix en la propietària de moltes terres.
- Burgesia: posseeix riquesa urbana, industrial o agrària procedent de les seves propietats, rendes o capitals, o bé del treball. La burgesia industrial catalana va viure un moment d’esplendor entre 1838 i 1868gràcies al desenvolupament de la indústria.

-Classes mitjanes: metges, professors, advocats, funcionaris de l’Estat i també propietaris mitjans

-Classes populars:

- Grups urbans: els artesans, els empleats de serveis i el proletariat. (Els orígens d’aquesta classe obrera s’han de buscar en el procés d’industrialització. Es caracteritza per la utilització de màd’obra assalariada. El patró ocupa els obrers a canvi d’un salari escàs. Jornada laboral de 12 a 14 hores durant sis dies... en general males condicions de vida)
- Pagesos: hi havia petits propietaris, arrendataris i jornalers.

2. Primers moviments socials. (1830- 1868)

2.1 -Van sorgir per les injustícies socials i la pobresa:

* el ludisme (1820) va sorgir com aexpressió de rebel·lia contra les màquines que treien la feina als obrers. Van incendiar la fàbrica Bonaplata a Barcelona (1835)
* societats de socors mutus per ajudar en cas d’atur o malaltia. Va ser important la Societat de Protecció Mútua de Teixidors del cotó de Barcelona.
* primeres vagues obreres a Catalunya: vaga contra les selfactines, que era una màquina de filar, que consideravenque prenia la feina als treballadors.
* primera vaga general a l’estat espanyol el 1855 per reivindicar la llibertat d’associació, l’establiment d’un horari de treball fix i una comissió mixta d’obrers i patrons per solucionar els conflictes.
* insurreccions pageses a Andalusia (1840): els jornalers eren majoritaris. Les males collites provocaven misèria i fam. Van incendiar camps, vanmatar bestiar.

2.2 Influència ideològica de l’utopisme i el republicanisme.

* utopisme: pretenia crear una societat igualitària amb propietat col·lectiva, acabar amb les injustícies de la societat liberal. A Catalunya aquest socialisme utòpic va arrelar.
* republicanisme: primer els obrers hi troben una vinculació, però després del fracàs de les insurreccions tendeixen cap a unanarquisme.

3.Època de la Internacional. (1868-1874)

3.1 Arribada a Espanya de les AIT. (Aliança Internacional de la Democràcia)

* Difusió de les idees internacionalistes bakunistes per part (Fanelli)

Giuseppe Fanelli va viatjar a Madrid i a Barcelona per crear-hi els primers afiliats. Com que ell era seguidor de les idees anarquistes de Bakunin va difondre les ideesanarquistes com si fossin les de l’AIT. Aquestes idees anarquistes es van difondre per la resta d’Espanya

* Fundació de la FRE :

Es funda la Federació Regional Espanyola i en el primer congrés l’any 1870 es defineix la vaga com a arma fonamental del proletariat, l’apoliticisme ( no participació en la política ) i la revolució social per via de l’acció directa.

*Enfrontamentamb els marxistes (Lafargue)

El 1871 arriba a Madrid Pol Lafargue, gendre de Karl Marx i impulsa la creació d’un grup d’internacionalistes més favorables al marxisme, on va iniciar una campanya a favor de la participació política. Es va crear la Nueva Federación Madrileña

3.2 Etapes

*1868-1873 : creixement dels afiliats, especialment a Catalunya
*1874: Il·legalització...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Evolució moviment obrer
  • Moviment Obrer I Colonialisme A Anglaterra
  • ANARQUISME Y SOCIALISME
  • Moviment Obrer
  • el moviment obrer
  • moviment obrer
  • Moviment obrer
  • El moviment obrer

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS