Filo tema 1

Páginas: 5 (1037 palabras) Publicado: 27 de abril de 2014
La filosofia -logos- , neix com un intent d’organitzar el pensament sobre bases racionals. L’altra manera d’organitzar el pensament seria a partir d’explicacions no racionals (mites) .

El mite i la filosofia tenen alguns elements comuns: L’home (subjecte de coneixement) vol entendre la realitat en la que viu (objecte de coneixement).
Entendre implica reduir la gran complexitat, aparentmentcaòtica d’esdeveniments del món a esquemes ordenats mitjançant relacions causals.

L’objecte, els temes que interessen, no són temes personals o qüestions concretes sinó que interessa al mon en la seva totalitat. En concret l’origen del mon. Com es va passar del que era en l’origen al que és en el moment present?, l’origen dels deus, l’origen de l’home. En resum, com eren les coses en el passat?Com son ara? I, sobretot per què són d’aquesta i no d’una altra manera?

El mite i la filosofia són respostes a aquestes preguntes.

La resposta que dona el mite a les preguntes anteriors es una resposta concreta i en canvi la reflexió filosòfica és abstracta.

Característiques del mite:
Un mite narra un petit conjunt d’esdeveniments concrets que es suposa que van passar en un lloc i tempsdeterminat i que els protagonistes són un numero limitat de persones amb un nom. El mite ho explica tot. Ens narra una historia plena de suggeriments que apel•len sobretot a la nostra fantasia i imaginació. El mite intenta demostrar que el món es com es perquè ha de ser així, segons el mite l’ordre actual del mon ha estat aconseguit generalment després d’un estat anterior de confusió, es el únicdels possibles, ja que si alguna cosa no fos com es, les conseqüències serien desastroses. El mite constitueix una defensa de l’ordre establert.

Característiques de la filosofia:
Busca una resposta racional i abstracta: les causes del món no són uns personatges concrets que van fer unes coses concretes en un temps concret, sinó unes lleis generals que s’aplicaven en l’origen i que segueixenactuant ara.
La filosofia:
-Apel•la a la raó i a la lògica.
-Empra termes unívocs, no metafòrics, crea una terminologia precisa perquè el que es diu estigui clar per a tothom que pensi.
-Tracta d’explicar com és el món, sense valorar si es necessari que sigui així o si també podria ser d’una altra manera.
-També busquen la unitat en l’origen sota la multiplicitat del món que veiem, però aquestaunitat està dessacralitzada, despersonalitzada.

De la reflexió sobre la natura se n’ocupa la filosofia; però de la moral, el sentit de la vida de l’home... segueixen estant guiats per formes de pensament no racional.


Arché únic:
Físic: Filòsofs de Milet: Tales, Anaximandre i Anaxímeres
Matemàtic: Pitagòrics: Pitàgores i Alcmeó

La qüestió del moviment:
La realitat es dialèctica:Heràclit
El ser és immutable: Parmenides i Zenó

Pluralitat d’archés:
Qualitativament diferents: Pluralistes: Empèdocles i Anaxàgores
Quantitativament diferents: Atomistes: Leucip i Demòcrit

ARCHÉ: Principi fonamental, que era l’origen i causa de totes les coses.

Milesis

L’aparent ordre dels esdeveniments amaga un ordre subjacent, producte de forces físiques i que l’home pot descobrirmitjançant la raó.
Dos plans de realitat: les coses (onta), allò fundat, múltiple, variable que veiem -la physis-, i el principi (arché), substància, natura, fonament en que se sustenten (causa material)

L’arché es:
Material. Únic, singular, simple. Etern, no ha començat a ser, sempre ha estat. Immortal, indestructible. Infinit. Ho abasta tot, està en tot, és element de tot. Ho governa tot: éscausatiu. És l’origen de tots els canvis

Consideren que el principi de totes les coses va ser només de tipus material.

Tales de Milet
Arché=aigua
-L’aigua
Anaximandre de Milet
Arché=apeiron

Anaxímeres de Milet
Arché=aire

Pitagòrics
-Comunitat de filòsofs. Importància de la musica.
Mitjançant la contemplació –teoria- del principi de l’ordre que es manifesta a l’univers...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • temas de la filo
  • Tema Filo
  • Fila 1
  • Filo 1
  • Filo 1
  • File 1
  • File 1
  • Filos De Zoologia 1 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS