Franquismo

Páginas: 6 (1491 palabras) Publicado: 28 de mayo de 2012
EL
FRANQUISME

Miriea Dolz, Martí Fabregat,
Marc Ortega, Natalia Vera.
4t ESO “B”
2n Trimestre
Voramar

ÍNDEX

Introducció: Franquisme.......................................................................pàg.1
Desenvolupament del franquisme........................................................pàg.3
Lluita no violenta contra elfranquisme.................................................pàg.6
Conclusions..........................................................................................pàg.8
Webgrafia.............................................................................................pàg.9

El Franquisme

El franquisme va ser una ideologia política i un moviment social que es va sostentar per règim dictatorial que va sorgir a Espanya.
El Franquismesorgeix el 1936, on va tenir lloc una guerra civil (1936-1939) que fou liderada pel general espanyol Francisco Franco. Aquesta guerra va acavar amb la mort d’aquest.
També es qualifica el Franquisme com un pensament o posicionament polític, amb unes característiques, que eren les següents:
Nacionalisme Español: Defensa molt a la seva pàtria, llengua, etc.
Conservadorisme: Doctrines,corrents, opinions i posicionaments de centre-dreta i dreta.
Antiliberalisme: Es una característica que sempre es va mostrar contrari amb les llibertats polítiques.
Nacionalcatolicisme: L’església es va posar el bàndol del Franquisme, gràcies això l’església va dominar la vida social i l’educació.
Anticomunisme: Va ser un factor clau en l’inici de la Guerra Civil. Gràcies a la GuerraFreda entre EEUU i la URSS va fer que el règim franquista reforcés encara més aquest aspecte per ser acceptat en el món occidental.
Concentració del poder polític en Franco: Va ser l’element essencial de tot el Franquisme.
Tradicionalisme: Es la idea de Espanya que defensava la dictadura i es va basar en les arrels històriques a vegades alterat.
Militarisme: Tenies per obligació anara fer la “mili”
Trets feixistes: Símbols i uniformes, exaltació del cabdill, violència com a medi polític. Els aspectes externs més compremetadors (salutació feixista).
Cal destacar que Franco no va arribar el poder fins el 1939 després d’acabar la Guerra Civil.

Desenvolupament del Franquisme

El dictador, que concentrava tot el poder, va assumir la funció cmés important. A poc a pocel règim va anar aprovant diverses lleis , que van configurar el que va acabar dient-se les Lleis Fonamentals del Moviment, que són aquests:Fur del Treball, 1938Prohibició dels sindicats lliures. Seguint el model feixista, l'organització sindical es va configurar com el sindicat únic controlat per la Falange.Llei Constitutiva de les Corts, 1942Corts elegides per sufragi indirecte basat endiverses corporacions: la família, el municipi, i el sindicat. A la pràctica, eren unes eleccions totalment manegades i els representants elegits eren els que desitjava el règim.Fur dels Espanyols, 1945Teòrica declaració de drets i deures posada per la mentalitat tradicionalista i catòlica. No va suposar cap reconeixement real de drets polítics o socials.Llei de Referèndum Nacional, 1945Aquesta lleipermetia al cap de l'Estat convocar referèndums perquè el poble,canviés una llei.Llei de Successió a la Prefectura de l'Estat, 1946
Dècada dels cinquanta:Espanya va ser declarada "regne" i Franco es va reservar el poder de proposar el seu futur successor. Aquesta llei va constituir una gran decepció per als monàrquics que somiaven amb que Franco propiciés la tornada al tron dels Borbó.Més tard, acausa de la guerra, Espanya va patir una fam i va tenir unes consequëncies terribles, en la Postguerra.
Els anys quaranta i fins ben entrats els cinquanta van ser els "Anys de la fam":-Racionament dels aliments.
-Extensió del mercat negre de tot tipus de productes. El "Estraperlo" es va convertir per a molts en l'únic mitjà per adquirir béns necessaris i per a uns pocs a la forma d'enriquir...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Franquismo
  • Franquismo
  • El Franquismo
  • Franquismo
  • Franquismo
  • Franquismo
  • Franquismo
  • Franquismo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS