Geografia

Páginas: 3 (739 palabras) Publicado: 11 de junio de 2012
TEMA 3: ELS RECURSOS DE LA NATURA
POSA’T A PROVA (Pàg. 73)
1)
a) A l’Estat espanyol hi ha tres grans vessants: l’atlàntic, el cantàbric i el mediterrani. Conques hidrogràfiques (conquesfluvials): internes de Catalunya, Nord, Miño, Duero etc.
b) Usos extractius o consumptius: Són els que extreuen l'aigua o consumeixen l'aigua del seu lloc d'origen (rius, llacs, aigües subterrànies).Impliquen l'extracció de l'aigua del seu cicle natural per períodes més llargs o més curts de temps. (sectors agrícola i ramader, urbà i domèstic, industrial)  Usos no extractius, in situ o no consumptius:Corresponen als usos que es fa de l'aigua en el seu ambient natural, sense extracció de l'aigua o consum del recurs. (ús energètic, oci i navegació)
c) L'obtenció d'energia a Espanya es basa enl'explotació de jaciments carbonífers, importació d'hidrocarburs, aprofitament de recursos hidroelèctrics i en l'explotació dels minerals radioactius. Tot això combinat amb altres energies alternatives com:l'eòlica, la biomassa i la solar.
d) CONCA DE L'EBRE:
* Diverses comunitats autònomes.
* Responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i de la Confederació Hidrogràfica
* de l'Ebre.* 8 % de la població catalana i el 60 % dels recursos hídrics explotables (bàsicament per a l'ús agrícola i ramader).
CONQUES INTERIORS:
* Concentren el 92 % de la població i consumeixen el 40 %dels recursos hídrics
* (urbà).

Problemes d'abastiment:
* règim de precipitacions + manca d'inversions.
* Previsions: plantes dessalinitzadores, recuperació d'aqüífers, millora delssistemes de canalització i de reg i reutilització de l'aigua regenerada.

2)
Recurs natural o ambiental: Un recurs natural és tot aquell aspecte de la naturalesa que és subjecte al profit humà.Reserva natural: Una reserva natural és un espai natural d'extensió reduïda i de considerable interès científic creada per a preservar íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que conté o alguna...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografía
  • Geografia
  • Geografia
  • Geografia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS