gestion de conflictos

Páginas: 6 (1289 palabras) Publicado: 4 de octubre de 2014
1. Explica en què consisteix el conflicte descrit i quines dades consideres rellevants del cas New Consulting que intervenen en la creació del referit conflicte.

New Consulting és una organització molt petita amb la finalitat de fer seguiments dels recursos humans des del punt de vista estratègic (eines informàtiques i tasques de coaching) a empreses, amb una estructuració ( Oscar, Marc,Àngels i dos tècnics informàtics). Hi ha una divisió de treball però la coordinació i la cooperació és la generació del conflicte.
La divisió del treball (amb la seva jerarquització i departamentalització) consistent en l’ Oscar que porta la direcció dels projectes, el Marc i l’ Àngels el coaching i els dos tècnics informàtics les tasques de software.
En la coordinació, sense cap sincronitzaciódels esforços entre el Marc, l’ Àngels amb el Miquel (tècnic informàtic) per al desenvolupament dels objectius ni cap comportament de col·laboració per obtenir la cooperació.
Les dades que intervenen en la creació del conflicte son l’ interacció que es produeix entre el Marc, l’ Àngels i el Miquel (persones directament implicades).Mentre que el Marc i l’ Àngels (persones amb més poder, ja que sondos en contra d’ un) argumenten, davant del Oscar (persona indirectament implicada amb interès i poder d’ influir en el resultat) un problema de formació dels tècnics informàtics el Miquel argumenta que es complicat treballar amb ells, que es l’origen del conflicte, el qual es manifesta en la insatisfacció (frustració) del Miquel i provoca la seva decisió de no renovar contracte.


2. Responbreument. Quin és l’origen del conflicte i la principal eina de gestió en el cas descrit segons:

La teoria realista del conflicte?
L’ origen del conflicte és la incompatibilitat dels interessos, la feina del Marc i l’ Àngels consisteix en interaccionar amb el clients per conèixer molt bé totes les dimensions dels RRHH( obtenir dades obtingudes d’ entrevistes, buidats de documents, anàlisis deqüestionaris,etc.) i la seva argumentació del conflicte amb el Miquel és la formació d’ aquest tècnic informàtic el qual es resisteix a fer modificacions per tal de fer adaptacions de personalització del software i l’ acusaven de no entendre el procés del coaching. La feina del Miquel consistia en personalitzar el software per a cada client i la seva argumentació del conflicte son que les demandesdel Marc i l’ Àngels son massa centrades en la seva perspectiva i que es tanquen massa en veure els projectes només des de el punt de vista de l’ auditoria i el servei al client i no saben veure que les adaptacions tenen un cost molt alt, a més a més del barrar-li la comunicació amb els clients al·legant que son ells els que porten la relació amb els clients.
No son capaços de trobar els objectiussupraordenats que els permeti una col·laboració i un treball en equip entre diferents departaments que no compartien fites ni un modus operandus entre ells i que seria la principal eina de gestió.
La teoria de la identitat social?
L’ origen del conflicte és des de un punt de vista de pertànyer-ne a diferents grups , l’ un format per en Marc i l’ Àngels(RRHH) i l’ altra el Miquel (informàtic)en el qual sorgeixen diferencies a nivell professional i laborals.
Com a grup en majoria, ja que son dues persones, ¨el grup pertanyent a RRHH¨ i que treballen amb l’ Oscar directament cosa que els dona una situació de més poder i una certa jerarquia davant de l’ altra grup, que seria el Miquel, ¨el grup informàtic¨ i es on es veuen les diferents categories socials i el seu conflicte d’enteniment, el conflicte existeix a les seves ments ( Marc i Àngels : segons el Marc i l’ Àngels dedicaven tot el temps necessari a explicar..........no havien trobat la persona que entengués el procés de coaching.......Miquel: no es difícil treballar amb ells com a persones, però estan massa centrats en la seva perspectiva. Fan una bona feina però es tanquen massa en veure els projectes només des del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Gestion del conflicto
  • Gestion de conflicto
  • gestion del conflicto
  • Gestión de conflictos
  • gestion de conflicto
  • La gestion productiva del conflicto en las organizaciones
  • LA GESTION DIRECTIVA Y EL CONFLICTO
  • Equipos De Trabajo Y Gestión Del Conflicto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS