Habilidades Docentes

Páginas: 3 (610 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2013
LES HABILITATS DOCENTS

Vivim en una societat dinàmica i plena de canvis, en plena evolució, on l’escola no pot quedar al marge. Avui en dia, de la mateixa manera que l’escola s’ha tingut que anarreformant i adaptant als canvis, també ho ha tingut que fer el mestre. A grans trets, antigament, es concebia al mestre com la principal font de coneixements i el que tenia tots els sabers i a l’aula,les relacions eren distants i no es mantenia cap tipus de vincle, molt menys afectiu, amb cada un/a dels infants del grup classe. El mestre/a treballava de manera individual i les relacions amb lesfamílies es basaven en el respecte i la cordialitat. Així com, la funció de l’escola es basava en la transmissió de conceptes, sense tenir en compte cap aspecte emocional. Actualment, el conceptemestre/a ha donat un gir de 360º, no només pel paper que du a terme dins l’aula, sinó també amb el rol que té per a la societat.

Ara el mestre/a ha de tenir unes habilitats, tant personals comprofessionals per ser eficaç en la seva tasca com a docent, transmetre valors i promoure l’aprenentatge i el desenvolupament. La base de l’aprenentatge és la creació d’un vincle afectiu amb l’educador/a, enun espai càlid, acollidor i planificat que permeti desenvolupar-se en tots els aspectes (afectiu, motor, sensorial, cognitiu...) i de manera integral, on els espais, materials i activitats estanplanificades i organitzades però obertes a canvi, on l’educador/a es mostra flexible adaptant-les a les necessitats dels infants. L’educador/a transmet confiança i seguretat, on els infants no senten temoren equivocar-se i on cada error és un pas més cap a l’aprenentatge, escolta activament els seus interessos i les grans histories que expliquen, així com dona temps per arribar als propis aprenentatgesrespectant els ritmes individuals.

Ha de mostrar empatia, tolerància i ha de ser pacient, sent un bon comunicador, tant en llenguatge verbal com no verbal. Ja no és l’únic transmissor de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Habilidades de los docentes
  • Habilidades Docentes
  • Habilidad docente
  • habilidades docentes
  • Habilidades docentes
  • Habilidades Docentes
  • Habilidades de los docentes
  • Habilidades del docente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS