Inconsciente y sexualidad

Páginas: 7 (1618 palabras) Publicado: 29 de marzo de 2011
Psicologia

L’inconscient

Definició: Conjunt de pensaments que no sabem que tenim

Teoria Lacant: Efecte del llenguatge i un buit que s’obra i es tanca constantment, s’obra amb els lapsus, somnis, actes fallits, acudits, etc…
L’inconscient no existeix sense la psicoanálisi, el desig és inconscient implica saber-lo.

Teoria Freud: Les accions del inconscient no sabem perque les fem, enl’inconscient no hi ha ordre temporal, es parla molt més de fantasia i no de realitat conforme ens anem fen grans aquests dos termes es separen i la fantasia arriba a l’incosncient. En l’inconscient es fa una recerca del plaer i no plaer.
Freud diu que l’inconscient és una hipótesi que propasa per donar-li senti a les deformacions del inconscient ( lapsus, actes fallits, somnis, acudits, oblits isímptomes.

LAPSUS LINGUE
Quan un s’equivoca parlant, diu una paraula en lloc d’una altra, hi ha un voler dir desconegut aquest voler dir és l’inconscient.

ACTE FALLIT
Acte que es fa lo contrari del que un vol fer.

ACUDITS
Història que ens fa riure, és una forma de dir sense dir són capaços de dir més del que diuen. Implica un saber que desconeixem que tenim.

OBLIT

Oblit de nomspropis. No és casual hi ha una lògica. Asociació del nom oblidat al recordat. Hi ha oblits a l’hora que hi ha records.

Descobriment Freudià( Són paraules que tenim en el incoscient que hi ha formes, mètodes per recuperar-les.
( Inconscient: paraules que coneixem que estàn a l’abast de la conciencia amb un procediment de recordar-les.
(L’asociació lliure és particular, dir allò que li pasa pelcap al subjecte. El psiicoanalista ha de tractar cas per cas, no hi ha un mètode general. Escolta elements i lligams de dos elements que es relacionen entre ells. Es resol amb els significats, l’analista està atent a tot allò que està fora de lo normal, és a dir, si està parlant amb un paciente, l’escolta detingudament i quan escolta una paraula mal dita, una petita disonància (mala pronunciación)o un verb + prep que no encaixa,o una equivocación de paraules/noms. Per tant, Freud, arriba a la conclusió de que les casualitats no existeixen, existeix la causalitat i tot subjecte és responsable del que diu i comença a estudiar perquè ho ha dit, fins trobar la relació, que serà solució. Un cop es coneix el subjecte decidirá.

SOMNIS

Per Freud( Realització imaginaria i encoberta d’undesig reprimit, no és absurd, té un sentit, el sentit d’aquell somni és el desig reprimit.

1. El somni té sentit.
2. El sentit és un desig.
3. Somiem cada nit, un cop cada 2 hores, és a dir, 4 cops.
4. Funció: Permetre el descans, si compleix la funció, no recordem el somni, i aquell desig ja no és reprimit, però si recordem el somni, és perquè aquell desig ens preocupa i erarealitzat en el somni.
5. El somni ha de permetre descansar i ens ha de despertar en el momento pitjor i t’aixeca per evitar un mal trangul, però et passar a un altre somni.

Hi ha dos nivells de somni:
1- Somni manifest( Aquelles idees del somni i imatges que nosaltres recordem.

2- Contingut latent( Allò que hi ha que actua però no es manifesta, si es tracta d’un fet no realitzat, elplantejo perquè vull que es realitzi el desitg.

Conclusió: El contingut latent, és la elaboración del somni, i acaba sent un somni manifest; el somni manifest s’interpreta i és el contingut latent.

3-Deformació: Contingut latent disfraçat per poder conèixer sense reconeixer-ho. Hi ha dos mecanismes:
a) Condesació (Lacant(Metàfora) Substituir u significant per un altre relacionant iconservant els dos sentits. Condensa dos sentits.
b) Desplaçament (Lacant(Metonímia) Només veus una part del que en realitat és (ex: somies, veus 3 beles, però en realitat són 3 barcos.) Es presenta així perquè és inaceptable per al subjecte. D’un producte ilògic es treu la lògica.

La Sexualitat

Pansexualisme( afirmar que per la psicoanálisis tot té sentit sexual.

Concepte de sexualitat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La presencia del inconsciente en los sueños y la sexualidad como origen del problema
  • El inconsciente es la realidad sexual
  • Inconsciente
  • El Inconsciente
  • Inconsciente
  • Lo inconsciente
  • inconsciente
  • el inconsciente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS