INDEX

Páginas: 6 (1365 palabras) Publicado: 11 de noviembre de 2015
Intro
Evolucio
Primers habitatges
Habitatges moderns
Habitatge autosuficient
Conceptes tecnics
Geobiologia ¿?
Clima i microclima
Climatitzacio
Termic
Luminic
Eficiencia energitca
Acumuladors de calor
Sistemes darpofitament racional de laigua
Filtres daigua
Recliclatge de aigues grises
Recuperacio de aigues pluvials
Reciclatge
Energies renovables
Solar
Llum solar
Energía solartérmica
Energia fotovoltaica
Eolica
Geotermica
Biomassa
Eines arquitectoniques
Contruccio
Materials
Construccio sostenible

Arquitectura bioclimática
Orientacio
Forma i volum
Sistemes de control solar
Obertures
Aillament termic
Ventilacio
Vegetacio
Exteriors
Avantatges i inconvenients
Diferencies dara amb les autosuficients
Clima i microclima
El clima és unasèrie de condicions atmosfèriques que caracteritzen una regió.

Existeix diferents tipus de climes que son:
El clima àrid
El clima Tropical
El clima mediterrani ( en el que se situa Catalunya )
El clima alpí
El clima continental
El clima atlàntic
El clima polar

Segons el clima que hi ha en cada regió, es necessita adequar les cases sostenibles de manera en que les condicions climatològiques nointerfereixen de manera agressiva sobre elles. A mes a mes es pot utilitzar les diferents condicions climatològiques per afavorir el sistema energètic aconseguint gastar molta menys energia.

En el cas d’aquesta casa sostenible la estudiem i construïm a Catalunya, es a dir, que té un clima mediterrani, uns dels climes mes complicats ja que a l’estiu fa calor i a l’hivern fa fred sense oscil·lar demanera molt agressiva. Sabent això hi ha que adequar la casa sostenible pensant ambdues de les circumstancies climatològiques.

Apart de el clima, existeix un termini anomenat “microclima” que es un clima local de característiques diferents a les de la zona en la que es troba, es a dir, a Barcelona pot ploure però en una certa zona por estar amb un sol radiant. El microclima es dona molta importànciaa l’hora de crear la casa sostenible.

Els factors que la componen son la topografia, temperatura, humitat, altitud-latitud, la llum, la cobertura vegetal i les obres humanes com ara industria o edificacions habitables poden influir en la condició atmosfèrica, que acaben creant un clima local, anomenat microclima.

S’ha de tenir molt en compte el clima i sobre tot el microclima per poder construirla casa sostenible.

Climatització

La climatització consisteix en crear unes condicions de temperatura, humitat i neteja del aire adequades per el benestar dintre dels espais habitats.

La climatització es basa en tres qüestions fonamentals: La ventilació, la calefacció i la refrigeració.

Cada una d’aquestes qüestions te diferents objectius.
La ventilació es la renovació de l’aire dintre dela casa mitjançant extraccions o injeccions de l’aire. La finalitat de la ventilació es netejar l’aire respirable, controlar la humitat de l’aire, neutralitzar el fum en cas d’incendi i sobre tot col·laborar en la condició tèrmica de la casa.

La calefacció consisteix en aportar calor a la casa quan les temperatures son baixes.


La refrigeració consisteix en aportar frescor a la casa quan lestemperatures son altes.

Una casa sostenible ha d’estar ben dissenyada climàticament per aconseguir un confort tèrmic en l’hivern com en l’estiu.

A l’hivern s’ha de tenir molt en compte les superfícies fredes ja que poden ser un factor molt important a l’hora de baixar la temperatura de la casa. La humitat no pot baixar de 40% o pujar de 80% ja que si baixa dona la sensació de sequedat i si es mesgran pot crear una sensació de suor.

A l’estiu la temperatura ideal es 20º a 25º. Es important la humitat a l’estiu ja que una humitat excessivament alta por arribar a crear una sensació de extenuació.

Hi ha dos aspectes fonamentals en un disseny mediambiental que son el confort tèrmic i el lumínic.

Confort tèrmic
És el confort tèrmic la humitat de l’aire, el volum de l’aire, el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Index
  • Index
  • Index
  • index
  • Index
  • Index
  • revistas indexadas
  • credito indexado

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS