IPC-COST SALARIAL

Páginas: 2 (276 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014
INDICE PRECIOS CONSUMO Consumo (IPC) mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendasfamiliares en España…El conjunto de bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra, se obtiene básicamente del consumo de las familias y la importancia de cada unode ellos en el cálculo del IPC está determinada por dicho consumo” L’ine fa una cistella amb els productes més significatius i que estan més relacionats amb elconsum domèstic i és una dada important i que es fa servir molt alhora d’aplicar i servir de base als costos salarials reals. De fet, fins ara, la gran majoria deconvenis col.lectius, i també molts pressupostos i els pressupostos de l’estat, es basen en aquesta dada anual per a fer les oportunes variacions. (Qui no ha sentita dir, que el conveni estableix la pujada anual de l’IPC)COST SALARIAL: La seva definició també està molt ben descrita i definida a la www.ine.es i és que és elconjunt de les remuneracions brutes (tant en metàlic com en espècie) realitzades als treballadors que treballen per compte aliena i pot incloure desde el salaribase, complements salarials, hores extres, pagues extres i qualsevol pagament extraordinari o atrassat del treballador i és una bona mostra real de la situació actualdel cost salarial de les empreses espanyoles
PRODUCTIVITAT REAL: La productivitat la podriem definir com la relació entre la quantitat produïda d’un bé o servei ila quantitat de factors que necessitem per obtenir-la. Aixa doncs com menys factors hem de fer servir i el resultat és més elevat, més alta serà la productivitat.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bonificaciones Salariales En Costa Rica
  • Costos Salariales De Un Trabajador
  • Costo Salarial
  • El ipc
  • IPC
  • El IPC
  • IPC
  • IPC

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS