La concha

Páginas: 3 (525 palabras) Publicado: 23 de junio de 2011
1. Activitat econòmica i història del pensament econòmic LL 1
1.1. L’economia com a ciència social. Sistema econòmic i elements del procés de producció
1.1.1 El concepte d’economia política
1.1.2.Necessitats humanes i producció
1.1.3. L’anàlisi de l’activitat econòmica
1.1.4. Processos d’intercanvi i mercats
1.1.5. Fluxos econòmics i sistema econòmic
1.2. Evolució del pensament econòmicLL2
1.2.1. El desenvolupament de l’economia d’intercanvi i l’aparició de l’economia política
1.2.2. Els corrents crítics i la reacció marginalista
1.2.3. Les grans crisis econòmiques i l’anàlisi deKeynes
1.2.4. La situació actual de l’anàlisi econòmica
2. Agents socials i institucions econòmiques LL2
2.1. Població, consum i mercat de treball
2.1.1. La base demogràfica
2.1.2. Formació dela mà d’obra i producció
2.1.3. El mercat de treball
2.2. Empresa, producció i progrés tècnic LL3
2.2.1. L’organització de l’empresa. Drets de propietat i formes societàries
2.2.2. Els costos del’empresa
2.2.3. Inversió i progrés tècnic
Annex. Estats financers de l’empresa: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys
2.3. La regulació pública: el paper de l’Estat LL4
22.3.1. L’Estat ila seva presència en l’economia
2.3.2. La intervenció de l’Estat. Mecanismes
3. Sistema productiu i instruments d'anàlisi económica LL5
3.1. Tècniques d’anàlisi econòmica
3.1.1 La taulainput-output
3.1.2 Macromagnituds i anàlisi de la conjuntura econòmica
3.1.3 Circulació econòmica i comptabilitat nacional
4. Anàlisi del mercat
4.1. Els mecanismes del mercat LL6
4.1.1. Les funcions dedemanda i d’oferta
4.1.2. Formació de preus en el mercat
4.1.3. Flexibilitat i elasticitat de les forces del mercat
4.2. Diferents formes de mercat LL7
4.2.1. El model de competència perfecta4.2.2. Concentració i barreres d’entrada: monopoli, oligopoli, competència monopolística i altres formes de mercat
5. El finançament de l'economia
5.1. Diner, finançament i sistema monetari LL8...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Concha
  • El Conchado
  • Concha
  • conchas
  • Concha
  • Conchado
  • La Concha
  • las conchas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS